August 2021 - Sudan

Hva skjedde: En hendelse i Darfur, Sudan førte til at solcelle paneler samt kontanter ble stjålet.

Hva gjorde vi: Vi rapporterte hendelsen til politiet og til Utenriksdepartementet. Det ble konstatert at verdier USD 920 gikk tapt. Kirkens Nødhjelp har tilbakebetalt beløpet til Utenriksdepartementet.

Hva lærte vi: Vaktholdet er styrket og alternativ lokalisering av solcelle-panelene vurderes.