August 2021 - Malawi

Hva skjedde:

Gjennom en granskning av partners styre i desember 2018 ble det fastslått at to personer i ledelsen av hadde svindlet organisasjonen over flere år. Det ble funnet brudd på interkontroll, forfalskninger og fiktive anskaffelser.

Hva gjorde vi:

I samråd med Norad valgte KN å iverksette ytterligere granskning av partners håndtering og spesielt av de to sentrale personene i ledelsen sine handlinger. Totalt ble det gjennomført to forensic audits av partner. Alvorlige funn ble avdekket og en sammenstilling av disse fant at NOK 472 906 var misligholdt. Det misligholdte beløpet er tilbakebetalt til Norad og partnerskapet er avsluttet.

Hva lærte vi:

Denne hendelsen viste oss hvordan en eller to sterke ledere i en organisasjon kan gjøre stor skade hos en lokal partner. En god og etterrettelig internkontroll samt et aktivt styre er svært viktig.