Januar 2021 - Etiopia

Hva skjedde: Tyveri fra et lokallager i Kirkens Nødhjelp ble oppdaget.

Hva gjorde vi: Dette ble tatt som et svært alvorlig problem av ledelsen. Det ble laget en granskingsplan, og det ble iverksatt strakstiltak for situasjonen. Rapporten ble sendt til back-donor (Echo), godkjent, og saken ble avsluttet.

Hva lærte vi: Læring i dette tilfellet er å holde tett dialog med back-donorer slik at mistanker om korrupsjon kan løses raskt.