Juli 2021 - DRC

Hva skjedde: Ansatte i Kirkens Nødhjelp oppdaget uregelmessigheter knyttet til lagerstyring under monitorerings- og oppfølgingsbesøk i månedene januar og februar 2020.

Hva gjorde vi: Basert på disse observasjonene, så vel som organisasjonens interne regler og forskrifter, beordret Kirkens Nødhjelps landdirektør i DRC en intern gransking. To fakta besøk ble utført av ledende ansatte til prosjektstedet. Flere intervjuer med relevante personer ble gjennomført under disse besøkene. Totale tap ble anslått til 4.350 USD og har blitt tilbakebetalt til back-donor. (UNICEF)

Hva lærte vi: Det er viktig å organisere regelmessige møter med alle relevante interessenter prosjektområdet (helsesone, daglige arbeidere, lokalsamfunn og rettighetshavere) for å informere dem om Kirkens Nødhjelps funksjon, hva som er akseptabel oppførsel for Kirkens Nødhjelps ansatte og hva som ikke er det. Dette ble gjort i begynnelsen av prosjektet, men må gjentas regelmessig gjennom hele gjennomføringen av prosjektet.

Det må sørges for at økonomisk og logistisk monitorering skjer regelmessig, og minst to ganger per år. Denne saken forsterket nødvendigheten av en tidlig monitorering i året, slik at brudd  på porcedyrer etc. kan oppdages og stoppes før mer skade oppstår.