Desember 2021 - Malawi

Hva skjedde: Under konsolideringen av de finansielle rapportene fra alle lokale partnere la Kirkens Nødhjelps landkontor merke til en mistenkelig transaksjon som ved nærmere ettersyn viste seg å være falsk.

 

Hva gjorde vi: Basert på denne første saken om forfalskning ble ambassaden i Malawi og UD i Oslo varslet. NCA suspenderte videre partneren og igangsatte en ekstern fullskala gransking. Etterhvert som etterforskningen pågikk ble det veldig tydelig at dette var et tilfelle av alvorlig korrupsjon. Konklusjonen av granskningen ble funn av forfalskninger og midler som ikke var brukt i henhold til avtalen på NOK 1 521 270. Beløpet er begjært tilbakebetalt fra partneren.

 

Hva lærte vi? Vi lærte først og fremst at det er viktig å handle på første mistanke når vi går gjennom finansiell rapport. I dette tilfellet førte én transaksjon til en stor serie funn og avdekket alvorlig svindel i hele partnerorganisasjonen.