Etterrettelighet

Kirkens Nødhjelp legger vekt på å være etterrettelig i alt vi gjør. Mennesker vi møter gjennom vårt arbeid, mennesker som støtter vårt arbeid og andre interessenter skal vite at de kan stole på oss.

Kirkens Nødhjelp er medlem av Humanitarian Accountability Partnership (HAP), et globalt nettverk som skal sikre at bistandsorganisasjoner og aktører i det sivile samfunn er etterrettelige i sitt arbeid. Gjennom HAP kvalitetssikrer vi våre forpliktelser til å være etterrettelige overfor de vi kaller rettighetshavere (de som får bedre livskvalitet gjennom vårt arbeid), lokalsamfunn, organisasjoner vi samarbeider med og andre interessenter.

Kirkens Nødhjelp ble sertifisert i henhold til HAP-standardene innenfor etterrettelighet og god styring/ledelse i november 2011.

Kirkens Nødhjelps rammeverk for etterrettelighet

Under følger en oversikt over hvilke rammeverk vi har forpliktet oss til å følge.

Kirkens Nødhjelps eget rammeverk for etterrettelighet

Code of Conduct

Kirkens Nødhjelps klagemekaniser

Hva er en klage? Hvem kan klage? Hvordan legger jeg inn en klage?

Våre medlemskap og sertifiseringer

Bruk av data