Etterrettelighet

Kirkens Nødhjelp legger vekt på å være etterrettelig i alt vi gjør. Mennesker vi møter gjennom vårt arbeid, mennesker som støtter vårt arbeid og andre interessenter skal vite at de kan stole på oss.

“The process of using power responsibly, taking account of, and being held accountable by, different stakeholders, and primarily those who are affected by the exercise of such power.” 

(Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability)  

Kirkens Nødhjelp legger vekt på å være etterrettelig i alt vi gjør. Mennesker vi møter gjennom vårt arbeid, mennesker som støtter vårt arbeid og andre interessenter skal vite at de kan stole på oss. 

Kirkens Nødhjelp er medlem av Core Humanitarian Standard (CHS), et globalt nettverk som skal sikre at bistandsorganisasjoner og aktører i det sivile samfunn er etterrettelige i sitt arbeid. Gjennom CHS kvalitetssikrer vi våre forpliktelser til å være etterrettelige overfor de vi kaller rettighetshavere, lokalsamfunn, organisasjoner vi samarbeider med og andre interessenter. 

Kirkens Nødhjelp ble sertifisert i henhold til CHS-standardene innenfor etterrettelighet og god styring/ledelse i mai 2017. 

KIRKENS NØDHJELPS EGET RAMMEVERK FOR ETTERRETTELIGHET 

Kirkens Nødhjelps Prinsippdokument skisserer organisasjonens visjon, misjon og verdier. I vårt daglige arbeid har vi oversatt disse verdiene til retningslinjer, standarder og forpliktelser, som vi er forpliktet til å integrere i alle våre programmer og prosjekter – NCA’s Accountability Framework. 

Kirkens Nødhjelps klagemekanismer 

Kirkens Nødhjelp ønsker å stå til ansvar overfor alle vi møter gjennom vårt arbeid og ønsker å forbedre kvaliteten på arbeidet vårt. Derfor er vi åpne for alle klager knyttet til vårt arbeid i Norge og i landene vi opererer. 

Kirkens Nødhjelps etiske retningslinjer 

Alle ansatte i Kirkens Nødhjelp er personlig og kollektivt ansvarlige for å opprettholde og fremme de høyeste etiske og profesjonelle standardene i arbeidet sitt. Alle ansatte er forpliktet til å signere ACT Alliance Code of Conduct og Kirkens Nødhjelps retningslinjer for å forebygge seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep og retningslinjer for å forebygge overgrep mot barn, ved kontraktinngåelse med Kirkens Nødhjelp. Disse retningslinjene anses som bindende avtaler mellom Kirkens Nødhjelp og den ansatte og må følges til enhver tid under ansettelse hos Kirkens Nødhjelp. Disse retningslinjene gjelder for alle faste og midlertidige ansatte, praktikanter, konsulenter, observatører, frivillige og alle andre personer som jobber for eller som representerer Kirkens Nødhjelp, inkludert medlemmer av styret. 

VÅRE MEDLEMSKAP OG SERTIFISERINGER 

BRUK AV DATA 

Åpenhetsloven

Kirkens Nødhjelp jobber med oppfølgingen av åpenhetsloven. Åpenhetsloven kom i 2022 etter påtrykk fra blant annet Kirkens Nødhjelp og har som formål å hjelpe bedrifter med å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og mangel på anstendige arbeidsforhold.

Her finner du en redegjørelse for vårt arbeid med åpenhetsloven:

Åpenhetsloven 2023.pdf