Her jobber vi

Afghanistan

På landsbygda i Afghanistan lever mange uten tilgang til rent vann og 93 prosent mangler tilgang til hygieniske sanitærløsninger. Kvinner ekskluderes i stor grad i samfunnet. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for at flere skal få tilgang til rent van...

Angola

Fattigdom er svært utbredt i Angola, og de rikeste blir rikere. Kvinner diskrimineres og utsettes for vold både i og utenfor hjemmet. Kirkens Nødhjelp støtter menneskene som vil snu pengestrømmen, slik at mer kommer de fattigste til gode. Samtidig...

Brasil

Bak Brasils rike fasade lever fortsatt 16 millioner mennesker i fattigdom. Utfordringene er mange: Vold og kriminalitet, vantro mot demokratiet, gruveselskaper som tråkker på urfolks rettigheter og miljøet, og et klima som er i ferd med å gjøre livet...

Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land, og har vært preget av interne konflikter i flere tiår. Den siste konflikten endte med en borgerkrig som pågikk i mer enn 16 år til en endelig fredsplan ble signert i begynnelsen av år 2000.

Cuba

Situasjonen på Cuba er kompleks og behovene er store. Vold mot kvinner, særlig i hjemmet, er et stort problem. Kirkens Nødhjelp støtter de lokale kirkenes arbeid med å endre holdningene til vold mot kvinner på Cuba.

Den dominikanske republikk

Det er store forskjeller mellom rik og fattig i Den dominikanske republikk. Svært mange innbyggere er av haitiansk avstamning, og en ny lov om statsborgerskap gjør at disse nå står uten identifikasjonspapirer. Dette fratar dem mulighet til å studere og...

Etiopia

Rundt 40 prosent av befolkningen i Etiopia mangler tilgang på rent vann og barnedødeligheten er høy. Omskjæring er en skikk som truer kvinners liv og helse. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for å gi flest mulig en trygg vannkilde i nærheten og sikre...

Guatemala

Rundt halvparten av befolkningen i Guatemala er urfolk, som diskrimineres og holdes utenfor viktige sosiale og politiske prosesser. Mange er fattige og mangler elektrisitet, og vold mot kvinner er utbredt. Kirkens Nødhjelp jobber for å bedre levekårene...

Haiti

40 prosent av innbyggerne i Haiti mangler tilgang til rent vann og 80 prosent mangler tilgang til et toalett. Landet er preget av fattigdom, vold og sosial og politisk uro, og kvinner og barn er utsatt for overgrep. Kirkens Nødhjelp gir blant annet ren...

India

I India jobber vi med fred og forsoning gjennom interreligiøs dialog. I tillegg bruker vi indiske organisasjoner som ressurs for samarbeid vi har i andre land i og utenfor regionen.