Her jobber vi

Kvinne som tapper vann i en kanne i Afghanistan

Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

En ung gutt med briller og mange andre barn i bakgrunnen i Angola

Angola

Vårt arbeid i Angola fokuserer på to temaer: ulikhet; og klimarettferdighet.

Kvinne som står utenfor en do Kirkens Nødhjelp har vært med på å bygge i Kongo

Kongo

Vårt arbeid i den demokratiske republikken Kongo fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimarettferdighet.

En kvinne som holder en eske med hengelås på i Øst-Afrika

Øst-Afrika

Vårt arbeid med det regionale fredsprogrammet i Øst-Afrika fokuserer på ett tema: fredsbygging.

En mann som jobber med landbruk i Etiopia

Etiopia

Vårt arbeid i Etiopia fokuserer på fire temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimarettferdighet.

Noen barn som befinner seg i fjellene i Guatemala

Guatemala

Vårt arbeid i Guatemala fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimarettferdighet; og rettssikkerhet og sivil demokratisk sikkerhet.

Barn som drikker vann i Haiti i uniform

Haiti

Vårt arbeid i Haiti fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Kirkens Nødhjelp lærer lokale i Irak om hygiene

Irak

Vårt arbeid i Irak fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

arbeidsledighet fører til at flere mennesker i Libanon trener humanitær hjelp. Her ser vi bilde av barn og voksne med disse behovene.

Libanon

Vårt arbeid i Libanon fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og kjønnsbasert vold.

En kvinne som tar på et solcelle-panel i Mali

Sahel

Vi opererer i Mali og Burkina Faso, og arbeidet vårt fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; og fredsbygging.