Her jobber vi

Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan prioriterer konfliktdemping som en integrert del av alle utviklingsaktiviteter. Målet er ikke kun opphør av væpnet konflikt, men en varig endring gjennom omdanningen av den sosiale, økonomiske og politiske dynamikken i landet,...

Angola

I Angola fremmer Kirkens Nødhjelp styrking av borgerrettigheter, spesielt hos kvinner og unge, som en sentral strategi i alle programmene våre for å tilrettelegge for en prosess der borgere tar en aktiv del i forsvaret av sine rettigheter.

Brasil

Bak Brasils rike fasade lever fortsatt 16 millioner mennesker i fattigdom. Utfordringene er mange: Vold og kriminalitet, vantro mot demokratiet, gruveselskaper som tråkker på urfolks rettigheter og miljøet, og et klima som er i ferd med å gjøre livet...

Burundi

Kirkens Nødhjelp i Burundi forplikter seg til å ta for seg de gjennomgripende fattigdomsdriverne som har en negativ effekt på kvinner og unge, ved å lette deres adgang til markeds- og gründermuligheter. Vi tar i bruk nye strategier for økonomisk...

Cuba

Situasjonen på Cuba er kompleks og behovene er store. Vold mot kvinner, særlig i hjemmet, er et stort problem. Kirkens Nødhjelp støtter de lokale kirkenes arbeid med å endre holdningene til vold mot kvinner på Cuba.

Den dominikanske republikk

Det er store forskjeller mellom rik og fattig i Den dominikanske republikk. Svært mange innbyggere er av haitiansk avstamning, og en ny lov om statsborgerskap gjør at disse nå står uten identifikasjonspapirer. Dette fratar dem mulighet til å studere og...

Etiopia

I Etiopia spesialiserer Kirkens Nødhjelp seg i inkluderende og omfattende nødhjelpsarkitektur, og styrker koblingene mellom grasrota og lokale og sentrale myndigheter. Denne tilnærmingen har medvirket til å endre sosiale normer og skikker gjennom sterk...

Guatemala

Basert på Kirkens Nødhjelps flere tiår med erfaring fra Guatemala, skaper Jotay-programmet nye synergier på tvers av programtiltak og partnerskap på områdene kjønnsrettferdighet, bærekraftig forvaltning av naturressurser og rettssikkerhet. Arbeidet vår...

Haiti

Kirkens Nødhjelp i Haiti anvender en systematisk tilnærming til konflikt og kjønnssensivitet, og forfølger aktivt engasjement med både rettighetshavere og ansvarshavere for å tilfredsstille flere behov. For å styrke lokalsamfunn har vi en helhetlig...

India

I India jobber vi med fred og forsoning gjennom interreligiøs dialog. I tillegg bruker vi indiske organisasjoner som ressurs for samarbeid vi har i andre land i og utenfor regionen.