Her jobber vi

Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan prioriterer konfliktdemping som en integrert del av alle utviklingsaktiviteter. Målet er ikke kun opphør av væpnet konflikt, men en varig endring gjennom omdanningen av den sosiale, økonomiske og politiske dynamikken i landet,...

Angola

I Angola fremmer Kirkens Nødhjelp styrking av borgerrettigheter, spesielt hos kvinner og unge, som en sentral strategi i alle programmene våre for å tilrettelegge for en prosess der borgere tar en aktiv del i forsvaret av sine rettigheter.

Burundi

Kirkens Nødhjelp i Burundi forplikter seg til å ta for seg de gjennomgripende fattigdomsdriverne som har en negativ effekt på kvinner og unge, ved å lette deres adgang til markeds- og gründermuligheter. Vi tar i bruk nye strategier for økonomisk...

Den dominikanske republikk

Det er store forskjeller mellom rik og fattig i Den dominikanske republikk. Svært mange innbyggere er av haitiansk avstamning, og en ny lov om statsborgerskap gjør at disse nå står uten identifikasjonspapirer. Dette fratar dem mulighet til å studere og...

Etiopia

I Etiopia spesialiserer Kirkens Nødhjelp seg i inkluderende og omfattende nødhjelpsarkitektur, og styrker koblingene mellom grasrota og lokale og sentrale myndigheter. Denne tilnærmingen har medvirket til å endre sosiale normer og skikker gjennom sterk...

Guatemala

Basert på Kirkens Nødhjelps flere tiår med erfaring fra Guatemala, skaper Jotay-programmet nye synergier på tvers av programtiltak og partnerskap på områdene kjønnsrettferdighet, bærekraftig forvaltning av naturressurser og rettssikkerhet. Arbeidet vår...

Haiti

Kirkens Nødhjelp i Haiti anvender en systematisk tilnærming til konflikt og kjønnssensivitet, og forfølger aktivt engasjement med både rettighetshavere og ansvarshavere for å tilfredsstille flere behov. For å styrke lokalsamfunn har vi en helhetlig...

Kongo

Kirkens Nødhjelp har tre kjerneprogrammer i Den demokratiske republikken Kongo (DRC): kjønnsbasert vold, vann, sanitær og hygiene, og fredsbygging. Kirkens Nødhjelp implementerer også humanitær vann, sanitær og hygiene-hjelp i konfliktområder for å til...

Malawi

Malawi er et av de fattigste landene i verden. Det er høy dødelighet blant mødre og barn. Kun 54 prosent av kvinnene føder på sykehus. Tilgang til gode helsetjenester er svært viktig for å redusere spedbarnsdødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet.

Mali

Mali er et av de minst utviklede land i Afrika. Landet har de siste årene vært preget av en rekke kriser inkludert tørke, borgerkrig, statskupp, terrorisme og militær intervensjon. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp til Mali, og jobber med konfliktløsning o...