Her jobber vi

Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Angola

Vårt arbeid i Angola fokuserer på to temaer: ulikhet; og klimarettferdighet.

Bangladesh

Vårt arbeid i Bangladesh fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; og ungdoms seksuelle og reproduktive helse.

Burundi

Vårt arbeid i Burundi fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Kongo

Vårt arbeid i den demokratiske republikken Kongo fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimarettferdighet.

Øst-Afrika

Vårt arbeid med det regionale fredsprogrammet i Øst-Afrika fokuserer på ett tema: fredsbygging.

Etiopia

Vårt arbeid i Etiopia fokuserer på fire temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimarettferdighet.

Guatemala

Vårt arbeid i Guatemala fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimarettferdighet; og rettssikkerhet og sivil demokratisk sikkerhet.

Haiti

Vårt arbeid i Haiti fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Irak

Vårt arbeid i Irak fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.