Tørke i sørlige Afrika: Må spise gressfrø

Flere millioner mennesker står i fare for sult på grunn av tørken i det sørlige Afrika. I Zambia deler Kirkens Nødhjelp ut blant annet mat, såkorn og penger, og sørger for tilgang til vann.

Blessed Popota i landsbyen Chabboboma i Gwembe-distriktet i Zambia står midt i den uttørkede åkeren sin. Zambia er hardt rammet av tørken i det sørlige Afrika. Foto: Caroline Nenguke.

Deler av sørlige Afrika opplever nå en av de verste tørkeperiodene på flere tiår, og flere millioner mennesker står i fare for ekstrem mangel på mat og vann, meldte ARC, et spesialorgan i Den afrikanske union (AU), nylig. Nær 20 millioner mennesker er i fare for sult på grunn av tørken.

Tørken er nok et eksempel på klimaendringene, og er forsterket av værfenomenet El Niño, der uvanlig varmt vann på overflaten i Stillehavet fører til høyere temperaturer og mindre regn i det sørlige Afrika, skriver ARC. El Niño-fenomenet som har pågått de siste månedene er en av de fem sterkeste El Niño-episodene som er målt i historien.

Blant landene som er rammet er deler av Zambia, Zimbabwe, Angola og Botswana – disse områdene opplevde i år den varmeste februar på over 40 år, ifølge Climate Hazards Center ved University of California.

Må spise gressfrø

I Zambia, et av landene hvor Kirkens Nødhjelp er til stede, ble det 29. februar erklært nasjonal krise i de fleste deler av landet som følge av tørken. Tørken hadde da rammet 84 av 116 distrikter. Avlinger uteblir, folk må selge husdyrene sine, og matmangelen er stor.

Et av områdene i Zambia som er rammet, er Gwembe-dalen. Der har en del av innbyggerne måttet gå til det skritt å spise gressfrø, i mangel av maten de vanligvis spiser: nshima , som er laget av maismel. Bruk av gressfrø er ikke uvanlig i en del afrikanske land. Men den type gressfrø mange nå må spise i Zambia, har så godt som ingen næring. Folk spiser det kun for å få en metthetsfølelse.

-I det øyeblikk folk begynner å bruke gress som mat, vet vi at situasjonen er alvorlig, sier Fines Masamba fra de lokale landbruksmyndighetene til Kirkens Nødhjelp.

Minst en million hektar med dyrket mark er ødelagt, som er nesten halvparten av landets maisdyrking. Over seks millioner husholdninger i landet står i fare for blant annet matmangel, sult og feilernæring. Uttørkede åkere har ført til at mennesker må selge husdyrene sine til kraftig reduserte priser for å få råd til mat.

Mennesker i tørkerammede områder har måttet gå til det skritt å spise gressfrø for å fylle opp magen. Men det er svært lite næring i det.  Foto: Caroline Nenguke.

Får mat og nye såkorn

Sammen med våre samarbeidspartnere deler Kirkens Nødhjelp ut mat og kontanter til familier og lokalsamfunn som er rammet av tørken. Vi deler også ut mais, og såkorn som er motstandsdyktige mot tørke slik at folk kan plante på nytt. Vi sørger også for tilgang til vann.  

-Behovet er enormt, sier Jonathan Lea-Howarth, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Zambia. Der har vi et felles landkontor med danske Folkekirkens Nødhjælp.

-Internasjonale givere må umiddelbart øke bidragene slik at denne nasjonale krisen kan håndteres og slik at ustrakt sult kan avverges, sier Lea-Howarth, som påpeker at det er tydelig at klimaendringene forårsaker dette.

Sesongprognosene forventer at nedbøren i sør vil fortsette å ligge under gjennomsnittet i hele perioden mars-juni 2024. Den vedvarende tørken har påvirket tilgangen på mat, forverret matsikkerheten og ført til flere tilfeller av underernæring. Disse konsekvensene forventes å vare frem til begynnelsen av 2025.

Flom i Malawi

Samtidig som mange land i det sørlige Afrika er rammet av tørke, har El Niño-fenomenet de siste månedene ført til flom i andre deler av regionen, blant annet i Malawi, der Kirkens Nødhjelp også er til stede.

I Karonga-distriktet i Malawi kom det kraftig regn i slutten av februar, noe som resulterte i flom i deler av området. Det har ført til ødelagte eiendommer og hus.

Kirkens Nødhjelp har delt ut tepper, bøtter og hjulpet lokale myndigheter med transport. Vi hjelper også flere husholdninger med blant annet kontantoverføringer som hjelper familiene til å kjøpe mat og andre grunnleggende varer før avlingene modnes.

Værfenomenet El Niño er over for denne gang, meldte meteorologer i midten av april. Men fortsatt ligger temperaturene i havet på rekordnivåer.

Tørken har ført til at det nesten ikke er steder å drikke for husdyrene. Her flokker dyrene seg sammen for å drikke. Foto: Caroline Nenguke.