-Afrika og de fattigste taper i revidert nasjonalbudsjett 

- Verdens fattigste får en stadig mindre andel av norsk bistand. I revidert nasjonalbudsjett fortsetter denne urovekkende trenden. Afrika og de fattigste taper, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.  

Publisert 14.05.2024

Dagfinn H  1 .jpg

Regjeringen la 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

- Solidariteten med Ukraina og Gaza i dette budsjettet er viktig og riktig, og må holdes høyt i årene fremover. Men dette må komme som en økning slik at det ikke rammer de fattigste landene. Skjevheten forsterkes når støtten til Ukraina øker kraftig i årets budsjett, sier Høybråten.  

Norge nest største mottaker av egen bistand

Ukraina er nå det største mottakerlandet av norsk bistand. På grunn av høye flyktningutgifter kommer Norge selv på andreplass. Denne posten økes med 1 milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- Norge er den nest største mottakeren av norsk bistand. At flyktningutgifter i Norge tas fra bistandsbudsjettet betyr færre kroner til de fattigste, sier Høybråten.

I tillegg kuttes det direkte i viktig klimafinansiering, Afrika-bistand, matsikkerhet i Afrika, helse- og utdanningsbistand, støtte til sivilsamfunn, menneskerettigheter og fred og forsoning. Disse ostehøvelkuttene i bistandsbudsjettet gjøres for å doble støtten til Gaza og for å dekke opp økte flyktningutgifter.

Landene i sør taper på krigen i nord

etiopia140 (002).jpg

I Afrika sør for Sahara går sulttallene feil vei, og landene opplever kritisk matmangel som følge av Ukraina-krigen. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vil 120 millioner flere mennesker være underernært i 2030 enn anslått før pandemien og krigen i Ukraina. I en rekke afrikanske land bruker en gjennomsnittshusholdning nå over halve inntekten på mat.

Derfor bevilget Stortinget ekstra midler i 2023 til landene i sør som ble hardt rammet av Ukraina-krigen. Denne ble ikke videreført i årets budsjett.

- Vi forventer at Stortinget viderefører pengene til sør for å sikre at de fattigste ikke havner bakerst i køen. Fra før av ser vi en internasjonal trend der bistand til Ukraina nå overgår den samlede bistanden til Afrika sør for Sahara, sier Høybråten.  

Dette vil Stortinget forhandle om i forbindelse med Nansen-programmet fremover mot sommeren.