Kirkens Nødhjelps blogg

Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland.
23. juni kommer regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. Vi håper de har brukt godt den lange tiden det har tatt å gjøre den ferdig. Til å sørge for at norsk politikk ikke undergraver, men er samstemt for bærekraftig utvikling. Gode resultater krever at nasjonal og internasjonal politikk må henge bedre sammen.