Kirkens Nødhjelps blogg

Et taktskifte for bærekraft?

23. juni kommer regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. Vi håper de har brukt godt den lange tiden det har tatt å gjøre den ferdig. Til å sørge for at norsk politikk ikke undergraver, men er samstemt for bærekraftig utvikling. Gode resultater krever at nasjonal og internasjonal politikk må henge bedre sammen.

Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland.

Regjeringen utsatte sin innspillskonferanse om bærekraftsarbeidet fra høsten 2020 til vinteren 2021. Så ble den på ny utsatt, til 2. juni. Også da måtte den avholdes digitalt. Mange av konferansens innledere måtte skrive om sine innledninger flere ganger. Grunnen til det, var at det hele veien skjer så mye nytt at vedtatte sannheter raskt utdateres. Bærekraftsminister Nikolai Astrup så positivt på dette. Han konstaterte at aldri har utviklingen gått så raskt som nå, men at den aldri heller kommer til å gå så sakte igjen. Vi trenger virkelig et taktskifte hvis vi skal komme i mål innen 2030, sa Astrup.

Referansen til behovet for et taktskifte for å nå bærekraftsmålene er god. Ikke minst synes vi i Kirkens Nødhjelp det, fordi Nikolai Astrup i mars i fjor fikk overrakt vår rapport om dette temaet – med tittelen «Behov for taktskifte – på tide å innfri samstemthetsreformen». Der vurderte vi samstemtheten mellom politikken regjeringen fører på utvalgte områder og de utviklingspolitiske målsettingene Norge har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og andre internasjonale forpliktelser. Vi vurderte også om det er samsvar mellom ulike politikkfelt i Norge.

I vår rapport analyserte vi regjeringens politikk på utvalgte områder som gir ringvirkninger langt utenfor landegrensene. Klima var ett av områdene som kom dårligst ut. Konklusjonen var at det er mangel på samstemthet i norsk politikk, da målsettingene i olje- og gasspolitikken ikke er forenlige med klimapolitikken. Klimakrisen og ny kunnskap om fremtidens energibehov gjør behovet for endring på dette området stadig mer presserende. FN advarer mot at tørke kan bli den neste pandemien.

Vår rapports første anbefaling leverer regjeringen nå på, ved at de straks legger frem en egen handlingsplan for bærekraftsmålene. Vi regner med at samstemthet er en integrert del av denne, vi anbefaler at rapporteringsmekanismene for samstemthet styrkes, og vi anbefaler at de ulike departementenes ansvar knyttet til samstemthet tydeliggjøres.

Vi setter vår lit til at Astrups kloke ord om taktskifte preger handlingsplanen som nå kommer. Alternativet er at regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene oppleves som utdatert i det den legges frem.  

Publisert: tirsdag 22. juni 2021