Bærekraft er hele regjeringens ansvar

Norsk politikk trekker ikke i samme retning og støtter derfor ikke opp om bærekraftsmålene, mener Kirkens Nødhjelp. I en ny rapport gjennomgår vi hva som må til for at Norge skal gjøre sitt for å nå klima- og bærekraftsmålene innen 2030.

Annotation 2020-03-11 111903.png

Kirkens Nødhjelp har vurdert graden av samstemthet mellom norsk politikk og bærekraftig utvikling. Resultatet viser at norsk politikk ikke drar i samme retning.

I rapporten “Behov for taktskifte - på tide å innfri samstemthetsreformen” har Kirkens Nødhjelp gått gjennom ni ulike temaer. Karakterer gis i form av smilefjes. Rapportens eneste blide smilefjes går til den samlede innsatsen for likestilling. Oljefondet, investeringer, skatt, gjeld, næringsliv og handel får alle strekmunn. Rapportens dårligste karakterer, går til områdene klima og våpen.

- Det er flott at regjeringen har fått tilbake utviklingsministerposten og også nå en egen bærekraftsminister. Kirkens Nødhjelps rapport viser imidlertid helt tydelig at heleregjeringen må på banen dersom vi skal nå bærekraftsmålene, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, som sier rapporten er et viktig innspill til regjeringen, i forkant av deres budsjettkonferanse 16. - 18. mars.

Behov for taktskifte i norsk politikk

I rapporten kommer Kirkens Nødhjelp med anbefalte tiltak som er avgjørende for å få til en mer bærekraftig politikk. Kirkens Nødhjelp mener blant annet at politikken som føres i de største utslippssektorene: olje-gassproduksjonen og transport, må bli mer samstemt med klimamålene. 

- Det er ti år til bærekraftsmåleneskal nås, både i Norge og i alle verdens land. Da må all politikk innrettes slik at vi får til dette. Regjeringens budsjettkonferanse står for døren. Og alle partiene er i gang med å lage nye partiprogrammer. Der bør det slås fast at all politikken som føres skal være i tråd med bærekraftsmålene. Da kan vi få til et taktskifte, sier Dagfinn Høybråten.

I tillegg må Norge oppdatere reglene for eksport av norske våpen og militært materiell. Slik at færre våpen eksporteres fra Norge til udemokratiske regimer eller brukes i strid med folkeretten.  

- Alle statsrådene vil motta rapporten. Vi håper den vil være et nyttig innspill til forhandlingene på regjeringens budsjettkonferanse, og at de anbefalte tiltakene for en mer samstemt og bærekraftig politikk blir tatt på alvor når de planlegger pengebruk og tiltak for 2021, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. 

Last ned og les rapporten "Behov for taktskifte" (PDF)

For mer informasjon kontakt gjerne kommunikasjonsrådgiver, Kristine Eid : 991 17 365 eller Kirkens Nødhjelps pressetelefon: 932 42 493