Kirkens Nødhjelps blogg

Anne Marte Sundnes Skaland

Anne Marte Skaland har vokst opp i Changemaker og trives aller best i store demonstrasjonstog. Etter mange år i ICAN Norge og Norske leger mot atomvåpen, er Anne Marte nå ansatt som seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. Her jobber hun med FNs bærekraftsmål, klima og våpen. Anne Marte er overbevist om at vi kan forandre verden. Bare mange nok drar i samme retning, er det utrolig hva vi kan få til.

Alle innlegg av denne forfatteren