Kirkens Nødhjelps blogg

Alt som må forandres

Noen dager tenker jeg at alt er håpløst. Klimaendringene vil bli katastrofale om vi ikke gjør radikale grep. Ulikheten øker, flere blir veldig rike, mens alt for mange er lenket av fattigdom. I krigene som herjer, blir sivile bombet. Det er så mange destruktive krefter som står i veien for en rettferdig verden.

Mennesker i Darfur som ser ned i brønnen de selv har bygd. Foto: Paul Jeffrey / ACT Alliance.

Men de fleste dager tenker jeg at forandring er mulig. All erfaring tilsier jo det. I 1892 hadde ingen stater allmenn stemmerett for kvinner. Ingen. Det er bare 126 år siden. Tenk så mye verden har forandret seg siden den gang. Og tenk om kvinnene som kjempet for stemmerett ikke hadde gjort det? Tenk om de hadde tenkt at alt var håpløst og at det ikke nyttet å engasjere seg? Hvordan hadde verden sett ut da?

Bærekraftsmålene

I 2015 vedtok samtlige av FNs medlemsstater 17 mål for en rettferdig og bærekraftig verden. Innen 2030 skal vi utrydde fattigdom, alle skal sikres rent vann og gode sanitærforhold, klimaendringene skal stoppes, vi skal oppnå likestilling mellom kjønnene og mye, mye mer. Hvordan i alle dager er det mulig, kan man spørre seg. Men verden har ressursene som trengs, det som må til er vilje til å handle.

Bærekraftsmålene er et forandringsprosjekt. De handler om at vi skal gå fra en situasjon til en annen, på veldig mange ulike felt. For å komme i mål, må vi både endre politiske strukturer, økonomiske systemer og kulturelle tradisjoner. Vi trenger enkeltpersoner som fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege som kjemper mot seksuell vold i krig. Vi trenger besteforeldre som kjemper for klimakutt og sine barnebarns fremtid. Vi trenger organisasjoner og trossamfunn som kjemper for rettferdighet for alle i hele verden. Vi trenger næringslivet som vil satse på bærekraft. Ikke minst trenger vi handlekraftige politikere som tør å sette seg ambisiøse mål, og som gjør det som trengs for å nå dem.

En krevende kamp

Å forandre verden er krevende. Det finnes alltid de som har interesser av å beholde status quo. Få gir frivillig fra seg makt. Å møte motstand ligger i sakens natur når man jobber for forandring. Det gjaldt for Rosa Parks, og det gjelder 15 år gamle Greta Thunberg som skolestreiker for klima hver fredag. Det gjelder ungdommene i Changemaker som kjemper for at Norge ikke skal selge våpen til diktaturer. Det gjelder enkeltmennesker og organisasjoner som jobber for rettferdighet og miljø over hele verden.

Jeg kommer nok alltid til å ha dager der jeg har lyst til å glemme alle problemene, glemme at verden er riv ruskende urettferdig. Men jeg håper at de fleste dagene vil være fylt av håp og kampvilje. For det er enkeltmennesker som lider fordi verdenssamfunnet ikke har klart å lage rettferdige strukturer og fordi vi behandler jorda så dårlig. Det kan ikke aksepteres. Vi må oppnå bærekraftsmålene. Og vi kan klare det sammen.

Del innlegget