Kirkens Nødhjelps blogg

Atomvåpen kan avskaffes, det er opp til oss!

I dag er det FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. En dag verdt å markere for alle, ikke minst organisasjoner som jobber med katastrofeberedskap. For skjer det et atomvåpenangrep, er det svært lite organisasjoner som Kirkens Nødhjelp kan gjøre.

Fakkeltog mot atomvåpen. Foto: Ralf Schlesener.

Ingen kan forandre historien. Vi kan ikke gjøre noe med at Hiroshima og Nagasaki ble bombet sønder og sammen i 1945. Vi kan ikke reversere de 2000 prøvesprengingene gjennomført over hele kloden. Vi kan ikke skru tiden tilbake for å hindre all den humanitære lidelsen og miljøødelggelsene atomvåpen har forårsaket. Men sammen kan vi forandre verden i dag, og vi kan legge grunnlaget for en tryggere framtid.

Umulig med beredskap

Kirkens Nødhjelp skal hjelpe de som trenger det mest. Men etter at en atombombe har gått av, vil området være radioaktivt, fullt av branner og behovet for humanitær hjelp vil være bunnløst. Ingen stater eller beredskapsorganisasjoner vil ha kapasitet til å hanskes med en slik situasjon. Derfor er det bare én ting å gjøre, og det er å jobbe forebyggende. Atomvåpen må aldri bli brukt igjen.

Vi må endre normene

Så lenge atomvåpen finnes, eksisterer muligheten for at de blir brukt med vilje eller i en ulykke. Samtlige atomvåpenstater moderniserer eller utvider sin atomvåpenkapasitet. Det er lett å føle seg maktesløs i en slik situasjon. Men det var ikke slavedriverne som innførte forbud mot slaveri eller røykerne som innførte røykeloven. Historien endrer seg ofte ved at normer endrer seg. Før var det akseptert å diskriminere kvinner og det var lovlig med barnearbeid. Heldigvis har noen gått foran og utviklet normene, men det er en kontinuerlig prosess som ikke kan stoppe. Arbeidet for å bygge en human verden må gjøres hver dag.

Med forbudet mot atomvåpen vedtatt i FN 7. juli 2017 reiste verdenssamfunnet seg opp for en human verden. Jo flere stater som signerer og ratifiserer avtalen, jo sterkere blir normen om at atomvåpen er uakseptabelt. Historien har vist oss at forbud mot inhumane våpen, er en viktig brikke i arbeidet for deres avskaffelse. Det har vi sett med kjemiske og biologiske våpen, klasevåpen og landminer. Nå står atomvåpen for tur.

Når blir Norge med?

Norge har foreløpig sagt at de ikke ønsker å tilslutte seg forbudet mot atomvåpen. Men i dag lanserte Norske leger mot atomvåpen og ICAN Norge rapporten The Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons and its implications for Norway som konkluderer med at det ikke finnes noen juridiske hindringer for at Norge blir med på avtalen. Rapporten konkluderer også med at atomvåpenforbudet kan bidra til å styrke global sikkerhet og normen mot atomvåpen.

Et spørsmål om humanitære verdier

Som humanitær aktør, er det Kirkens Nødhjelp sin oppgave å alltid legge humanitære prinsipper til grunn og spørre: Hvilke veivalg vil bidra til en tryggere og mer rettferdig verden? Regjeringen må ta inn over seg at å stå utenfor avtalen også er et valg. Vi kan velge å stå utenfor avtalen og fortsatt akseptere atomvåpen, eller vi kan si klart ifra om at atomvåpen er et uakseptabelt våpen som ikke hører hjemme i en sivilisert verden.

Snart kommer regjeringens rapport som går gjennom konsekvenser ved at Norge tilslutter seg forbudet, og konsekvenser ved at Norge fortsetter å stå utenfor. La oss håpe på en konstruktiv og faglig fundert debatt om denne viktige saken i tiden framover.

Del innlegget