Kirkens Nødhjelps blogg

Nei, det er ikke greit å selge militært materiell til diktaturer 

De fleste lesere av denne bloggen bor i Norge. Vi kan stemme ved valg hvert andre år, og vi kan delta i den åpne debatten når som helst. Til sammen er vi demokratiet Norge. Sammen må vi hegne om noen grunnleggende verdier som demokrati og menneskerettigheter. Her hjemme og ute i den vide verden.  

Changemaker aksjonerer for deres nye kampanje mot norsk våpeneksport foran Stortinget. Foto: Anne Sofie Lid Bergvall / Changemaker.

Tidobling av eksport til diktaturer

Å forsvare demokrati og menneskerettigheter er også et sentralt mål for den norske utenrikspolitikken. Likevel eksporterer Norge våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til en rekke autoritære regimer. Nylig kom regjeringens oversikt over Norges eksport av militære varer og der kunne vi lese at eksporten til autoritære regimer nesten er tidoblet. Det er en ekstrem økning.

Definisjonen av autoritære regimer er basert på den internasjonalt anerkjente organisasjonen Freedom House. De plasserer verdens stater i kategoriene «free», «partly free» og «not free». Norge har altså tidoblet eksporten av krigsmateriell til statene kategorisert som «not free». Ser vi på langsiktige avtaler, tyder alt på at eksporten til regimer som dette kommer til å fortsette.

«Disse landene utgjør fremvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri.» Sitatet er hentet fra en stortingsmelding fra 2016 om Norges eksport av militært materiell. Landene det siktes til er Saudi-Arabia, Kuwait, De forente Arabiske Emirater, Qatar og Oman. Kuwait kategoriseres som «partly free» av Freedom House, mens de øvrige fire kategoriseres som «not free». To av landene, Saudi-Arabia og De forente Arabiske Emirater, deltar i krigen i Jemen og blir beskyldt for å bryte folkeretten.

Å betegne markeder som fremvoksende og potensielle når handelspartneren er diktaturer og handelsvaren er militært materiell, hører ingensteds hjemme, og i hvert fall ikke i en stortingsmelding. Butikk kan ikke alltid gå foran etikk. Hvilket samfunn får vi da?

Hvilket land skal Norge være?

Fredsnasjonen Norge skal fremme demokrati og menneskerettigheter, ikke forsyne diktatorer med kuler og våpensystemer. Og her kommer vi til et viktig poeng. Dette er et politisk ansvar. Det er politikerne som bestemmer reglene for eksport av militært materiell. Arbeiderne som produserer disse varene, skal kunne gå på jobb uten å bekymre seg for at utstyret de lager, kan ende opp i diktaturer eller i den humanitære krisen i Jemen.

Når regjeringen og stortingsflertallet tillater at dette skjer, må vi i sivilsamfunnet protestere og reise debatten. Heldigvis er det nettopp det Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker gjør. Og i disse dager lanserer de en ny kampanje med krav om å stanse eksporten av militært materiell til autoritære regimer og at regjeringen viser større åpenhet. Gjør demokratiet en tjeneste, signér kampanjen og spre den!

For det er vi som er Norge. Alle vi som bor her. Politikerne er våre representanter. Vi må si krystallklart fra om at utviklingen må snus og at ikke en eneste kule skal selges til de som undertrykker befolkningen sin. 

Del innlegget