Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til Senterpartiets landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Senterpartiet er niende og siste parti ut i denne landsmøtesesongen.

Klimaendringene skaper problemer for hele verden, men de rammer verdens fattigste hardest. Globale utfordringer henger sammen, og Norges klimapolitikk får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser. Foto: Håvard Bjelland

Programutkastet inneholder et solid underkapittel om bistand og utvikling, med mange gode utviklingspolitiske tiltak. Det er bra at det slås fast at Norge skal bevilge minst 1 % av BNI til utviklingshjelp, og at oppfyllelse av bærekraftmålene skal være en hovedmålsetting i stortingsperioden. Vi savner imidlertid noen av tiltakene som er viktige i arbeidet for å endre strukturene som opprettholder urettferdighet og fattigdom.

Internasjonal skatterettferdighet

I programutkastet (s. 116) står det: «Mange multinasjonale selskaper flytter virksomhet mellom land på en slik måte at de betaler minst mulig skatt. Det betyr ikke bare mindre penger til finansiering av velferd; det svekker også konkurransekraften til norske bedrifter som skatter i Norge.» Det er bra at Senterpartiet peker på denne viktige saken, som også er et enormt problem for fattige land. Vi håper på iverksetting av tiltak for å løse dette i neste stortingsperiode, og støtter forslag 1112 som har kommet inn til Landsmøtet: «Ta initiativ gjennom FN til en internasjonal konvensjon mot skatteunndragelse og for finansiell åpenhet.» Det er imidlertid synd at dette forslaget er foreslått avvist, og at det er lagt inn i en stor blokkvotering.

Utslippskutt og klimafinansiering

Klima går igjen i flere deler av programmet, og Parisavtalen nevnes hyppig. Målet om 1,5/2 grader nevnes, og det slås fast at alle sektorer må være med og sørge for effektive klimakutt. Det slås også fast at Norge må øke sine klimaambisjoner, uten at det presiseres hvilke ambisjoner eller i hvilke sektorer. Programmet slår fast at petroleumsforvaltningen må være forenlig med ambisjonene i Parisavtalen. Vi skulle gjerne sett en enda større anerkjennelse av problemet med brenningen av norsk olje, og ikke bare utslippene fra produksjonen.

Senterpartiet skal ha kudos for å vie et eget underkapittel til internasjonal klimafinansiering. Dette er bra da det er helt sentralt for oppfyllelse av våre forpliktelser i Parisavtalen og for å møte en av vår tids største utfordringer.

Det har kommet inn mange endringsforslag til kapittelet «Klima: Effektive kutt for å nå målene i Parisavtalen,» og vi oppfordrer delegatene til å stemme for de som vil styrke klimaambisjonene.

Mye av politikken vi fører her i Norge, får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber i. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med på å bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

Vi ønsker Senterpartiet lykke til med landsmøtet!  

Publisert: onsdag 2. juni 2021