Kirkens Nødhjelps blogg

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten (61) er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité. Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ser på fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser. I mange år var han styreleder for Den internasjonale vaksinealliansen (Gavi).

Alle innlegg av denne forfatteren