Kirkens Nødhjelps blogg

Faste med godt nytt for fattige

Da Jesus sto fram i sin offentlige tjeneste proklamerte han med profetisk kraft et godt budskap for fattige.

Fastetiden er en anledning til å vende vår oppmerksomhet mot vår neste, og bort fra oss selv og egne behov. La oss forandre. For andre. Foto: Kirkens Nødhjelp. 

Før dette skjedde, fastet han i førti dager. I denne fastetiden ble han satt på prøve. Så kommer Jesus ut av fasten og ut av ørkenen. Han vender tilbake til sine hjemtrakter. I Nasaret proklamerer han sitt oppdrag om åforkynne et godt budskap for fattige, rope ut at fanger skal få frihet, blinde få synet igjen og undertrykte sin frihet.

Sammenhengen er slående: Først fasten i ørkenen – prøven – åndskraften - og det gode budskapet for fattige, fanger og undertrykte.

Hva betyr fasten for oss som vil være Jesu etterfølgere idag?

Jeg vil oppsummere hva den betyr for meg på følgende måte:

  1. Fastetid gir en anledning til å vende vår oppmerksomhet mot Gud. Bønn og lesning av Bibelens ord er sentralt i dette. Jesus taler om at mennesket ikke bare lever av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. I fastetiden kan det være en hjelp å avstå fra noe vi er temmelig avhengige av. Det kan være mat. Det kan være kunstige stimuli. Det kan være andre materielle ting som vi «bare må ha» i vår hverdag. I vår tid er det nærliggende å tenke på avhengighet av skjermer og nett, som ofte trekker oppmerksomheten vekk fra medmennesker i vår nærhet. Disse daglige hjelpemidler tar også tid og oppmerksomhet vekk fra vårt Gudsforhold og vår åndelige føde. Derfor kan faste også være å sette av mer sammenhengende tid til stillhet og bønn, der vi avstår fra ulike typer inntrykk som stykker opp vår oppmerksomhet og konsentrasjon. Fastens kall til å avstå, er en invitasjon til å motta det Gud har å gi.

 

  1. Gjør vi det, kan fasten også hjelpe oss til erkjennelse av at vi med vår livsstil bidrar til å opprettholde ulikhet, urettferdighet og true klodens framtid. Fasten kan gi oss smaken på et enklere liv. Den kan gi oss en ny erfaring av gleden ved å dele. Fasten kan til og med lede oss til et oppgjør med et forbruksmønster som ikke er bærekraftig. Hvis alle skulle ha et forbruk som en gjennomsnittlig Ola eller Kari Nordmann, ville vi trenge 3,6 jordkloder. Mens vi kaster en fjerdedel av maten vi skaffer oss, er situasjonen for 270 millioner mennesker i verden at de ikke vet hvordan de skal skaffe sitt neste måltid. Og mens vi knapt har begynt å legge om vårt livsmønster og kutte reelt i våre skyhøye klimagassutslipp, rammes de fattigste hardest av klimaendringene, enda de knapt har bidratt til problemet. Dette er himmelropende urettferdig.

 

  1. Fastetiden er også en anledning til å vende vår oppmerksomhet mot vår neste, og bort fra oss selv og egne behov; Ta et oppgjør med uretten og bli en del av noe større enn å skape merverdi for meg selv og mitt eget. Det er åpenbart at det var slik for Jesus da han etter å ha kommet ut av ørkenen fra sin egen faste, proklamerer de gode nyhetene for fattige og undertrykte.

 

Jeg tror vi kan tenke så konkret om fasten at det er en spesiell anledning til å avstå fra noe vi har mer enn nok av, for å kunne gi til noen som mangler. Det kan være en tid da vi på en spesiell måte står opp for rettferdighet – og lar det få noen konsekvenser for oss selv. Bli en del av de gode nyhetene. For det nytter. Det fins redskaper som kan gjøre deg til en del av løsningen.

Mange av oss er vokst opp med Kirkens Nødhjelps lilla fastebøsser i ulike utgaver. Inspirert av liknende aksjoner i Tyskland og Sverige, ble menigheter over hele landet fra tidlig på 60-tallet mobilisert i innsamling for verdens fattige. Etter hvert ble hvert års konfirmanter mobilisert til å gå ut med de velkjente lilla fastebøssene. Fasteaksjonen har gjennom alle disse årene tilbudt alle folk i Norge en mulighet til å gi til humanitære formål – til selv å bli en del av de gode nyhetene til fattige. Så også i år. Aksjonen gir alle kirkene mulighet til å praktisere global diakoni, ikke minst når krisen rammer slik den nå gjør i Etiopia og Sudan som følge av konflikten i Tigray. Også i 2021 blir bøssene primært digitale. Det gir nye muligheter til et gjensvar på kallet til en faste som bringer godt nytt til fattige.