Kirkens Nødhjelps blogg

Håvard Hovdhaugen

Håvard kommer opprinnelig fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Et ønske om å bidra til en mer rettferdig verden var nok utslagsgivende for at han tidlig ble politisk engasjert. Etter studier i historie og norsk og internasjonal politikk fikk han sin første jobb i Røde Kors i 1999 og skjønte raskt at det var innen bistand og utvikling han skulle ha sin yrkeskarriere. Og slik ble det. Siden starten på yrkeslivet har han i tillegg til Røde Kors også jobbet for Fredskorpset og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Han har i alle sine yrkesaktive år jobbet internasjonalt med en rekke lokale partnere i Afrika, Asia og Latin Amerika.

Håvard har lengre utenlandsopphold bak seg i hhv Guatemala og Belize, for andre organisasjoner og har jobbet i Kirkens Nødhjelp siden 2018. Etter over fem år som Landdirektør i Malawi, vendte han hjem til Norge sommeren 2023 og jobber nå som som Humanitær koordinator med base på hovedkontoret i Oslo. Med et ønske om å bidra til en mer rettferdig verden opplever han at KN er rett sted å jobbe. Her er jeg omgitt av dedikerte mennesker som jobber hver dag for å bidra til endring. Endring som kommer enkeltmennesker og deres lokalsamfunn til gode. Jeg opplever at vi gradvis jobber oss framover mot målet om redusert fattigdom og en mer rettferdig verden, det oppleves svært meningsfylt å være en del av dette arbeidet, sier han.

På fritida kan Håvard ofte observeres bak et fotoapparat eller en gitar. Begge deler fungerer bra som avslapning og avkobling. Samtidig kan man bruke både fotografi og musikk til å fortelle historier. Historiefortelling er viktig for Håvard og gjennom NCA bloggen ønsker han å dele historier fra arbeidet han er involvert i.

Alle innlegg av denne forfatteren