Kirkens Nødhjelps blogg

-We don't need those men anymore!

Jeg var litt usikker på hvordan prosjekter som skal hjelpe jenter å etablere små bedrifter kunne kalles et arbeid mot kjønnsbasert vold. Usikkerheten forsvant i møte med Chisomo Mizati i Tyholo sør i Malawi.

Yrkesopplæring og hjelp til å starte egne bedrifter kan være gode virkemidler i kampen mot kjønnsbasert vold. Chisomo Mizati har fått hjelp til å etablere et bakeri i landsbyen sin. FOTO: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp

Noe av det mest mest spennende med jobben min er å komme ut «i felt» og møte menneskene som får hjelp av norske givere og Kirkens Nødhjelp. Hvilke effekter arbeidet vårt kan ha på folks liv og i lokalsamfunnene hvor vi er tilstede er ikke alltid like lett å tenke seg til i et land der lite kan tas for gitt. En slik lærdom fikk jeg nylig da jeg møtte 21 år gamle Chisomo i Tyholo, et distrikt sør i landet jobber vi blant annet med å bekjempe kjønnsbasert vold.

Langt utenfor allfarvei

Barneekteskap og tidlig graviditet er et stort problem her i landet. Senest for et par dager siden leste jeg i en av avisene her om en 12 årig jente som nettopp hadde født et barn. I samme avis kunne jeg en dag eller to senere lese om en 16 år gammel jente som hadde drept sitt eget barn. Fortvilelsen som kan følge med når barn blir gravide kan vi bare ane konturene av. Det som er sikkert er at det nesten alltid er jentene som må bære ansvaret. Sjelden blir barnefaren stilt til ansvar. Derfor satser Kirkens Nødhjelp på arbeidet mot kjønnsbasert vold også i Malawi. Prosjektet implementeres sammen med vår lokale partner Evangelical Association of Malawi, EAM. For noen dager siden var jeg i Thyolo for å se nærmere på dette arbeidet. Vi jobber med grupper av unge kvinner i mange landsbyer rundt omkring i Thyolo. Noen av landsbyene ligger langt utenfor allfarvei, i norsk målestokk. En av målsetningene våre er å bidra til at jenter og unge kvinner etablere små bedrifter som kan sikre dem litt inntekt. For med egen inntekt kommer også selvstendighet, verdighet og ikke minst mulighet til å kjøpe mat, betale skolepenger og sørge for andre nødvendigheter for seg selv og familien.

IMG_3359.jpg
Også i Malawi florerer det med små steder "der ingen skulle tru at nokon kunne bu". FOTO: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp

Boller og bind

Egen inntekt er i seg selv vel og bra, men det er kanskje ikke helt åpenbart hvordan dette kan bidra til å redusere kjønnsbasert vold? Det kunne altså den unge kvinnen Chisomo Mizati, i landsbyen Didi fortelle meg. En enslig mor på 21 år som hadde vært en del vårt arbeid hvor hun har fått tilgang til enkel yrkesopplæring. Hun, og en gruppe unge kvinner har med støtte fra Kirkens Nødhjelp, lært seg å bake brød og boller som de selger i lokalsamfunnet. Mange har også deltatt i en gruppe hvor de har lært seg å sy sanitetsbind. Mangel på sanitetsbind er et stort problem og fører til at mange jenter uteblir fra skolen under menstruasjon. Sanitetsbindene de syr selges og bidrar også til inntekter for gruppa. Mot slutten av hver måned møtes de og fordeler overskuddet av salget fra bakevarer og bind.

Da jeg spør hva dette har betydd for de unge kvinnene i landsbyen, ramser Chisomo opp.  Hun forteller om en hverdag der de har gått fra å praktisk talt ingen inntekt til at de nå har nok til å dekke basisbehovene sine. Først nå går poenget om kjønnsbasert vold virkelig opp for meg. Chisomo reiser seg opp og forteller med innlevelse om at mange jenter og unge kvinner tidligere følte seg tvunget til å selge sex til lokale menn, for på den måten å tjene nok penger til å overleve.

– Men vet du hva, sier hun og henvender seg til meg. – We dont need those men anymore!

IMG_3302 (2).jpg
Tidligere hadde ikke jentene i Tyholo noen muligheter til å skaffe til veie egne penger. Nå selger de bind og bakevarer. FOTO: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp