Kirkens Nødhjelps blogg

Malawi hardt rammet av andre smittebølge

Avisoverskriftene i Malawi de siste dagene taler sitt tydelige språk, «Sykehusene i krise, antall innleggelser grunnet Covid-19 har økt med 400 %», «21 dødsfall i går» og «Covid-19 dødsfall utfordrer kapasiteten til kirkegården i Lilongwe» er alle hentet fra avisforsider her i Malawi de siste dagene.

Nylig innførte Malawis president flere tiltak for å hindre smitte av covid-19 i landet. Et av tiltakene er påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder. Foto: Francis Botha/NCA

Da jeg begynte å tro at Malawi, og mange andre Afrikanske land, hadde sluppet relativt lett unna covid-19 pandemien slo smittebølge nummer to til for fullt. Konsekvensene er dramatiske i et land som allerede har et hardt prøvet helsevesen med minimale ressurser. Jeg ser et helt annet alvor i befolkningen nå, enn før jul. Smittetallene har eksplodert, sykehusene er overfylte, og landet, med 18 millioner innbyggere, har kun mellom 15 og 20 respiratorer.

I en TV sendt tale søndag 17. januar annonserte president Lazarus Chakwera en rekke nye tiltak for å bekjempe pandemien. En pandemi som er i ferd med å komme ut av kontroll. Blant en rekke tiltak finner vi for eksempel portforbud mellom kl. 21.00 og 05.00, påbudt bruk av ansiktsmaske på alle offentlige steder, nedstenging av skoler og universitet.

Et helsevesen med store mangler

Helsevesenet i Malawi har ikke tilstrekkelig med ressurser til å tilby gode helsetjenester til sine innbyggere i en normalsituasjon, langt mindre i møte med en pandemi. Sykehusenes kapasitet er nå sprengt, det er mangel på smittevernutstyr og mange helsearbeidere utsetter seg for fare ved å utføre jobben sin. Siden viruset ble påvist første gang i Malawi er det anslått at nærmere 800 til 900 helsearbeidere har blitt smittet og det er registrert flere dødsfall blant disse. På sosiale medier er det nå satt i gang en rekke private innsamlingsaksjoner. Det bes om bidrag til å kjøpe alt fra mat og drikke til helsearbeidere, til oksygenutstyr til bruk i behandlingen av koronapasienter.

Avisforsider Foto Håvard Hovdhaugen NCA.jpg

Flere av de store avisene i Malawi har skrevet om den andre smittebølgen og krisene landet nå står overfor. Foto: Håvard Hovdhaugen / NCA.

Feilinformasjon og myter

I tillegg til utfordringene som følger av mangler i helsevesenet må kampen også kjempes mot en rekke myter og feilinformasjon som florerer, dette spres ekstremt raskt i sosiale medier. Slik feilinformasjon har blant annet ført til demonstrasjoner på flere skoler i landet da det har versert rykter om at myndigheten ønsker å teste ut vaksiner på skolebarn, vaksiner man antar er giftige og vil skade eller i verste fall ta livet av elevene. Rykter vil ha det til at blader fra eukalyptusplanter hjelper for de som måtte ha pusteproblemer som følge av covid-19. På gatene i hovedstaden Lilongwe selges det nå eukalyptusblader som varmt hvetebrød.

Usikkert når vaksiner blir tilgjengelig

Vaksinasjonen er godt i gang i Norge og en rekke andre land. Det er dessverre fortsatt stor usikkerhet rundt når de første vaksinene kommer til Malawi. Helsemyndigheten antyder nå at man i løpet av juni måned kan sette i gang med vaksinasjon av de mest utsatte gruppene. I første omgang er målet å vaksinere rundt 20 % av befolkningen, gitt at man får tilgang til det antallet vaksiner som trengs. Veien fram til full vaksinasjon av befolkningen i Malawi ser dessverre ut til å være lang.

Mann selger munnbind Foto Francis Botha NCA.jpg

En kjøpmann i Malawis hovedstad Lilongwe selger munnbind. Fra 17. januar er det påbudt med bruk av munnbind på alle offentlige steder i landet. Foto: Francis Botha/NCA.