Kirkens Nødhjelps blogg

Tror politikere har «funnet opp» koronaviruset

I Malawi finnes det mange som ikke tror at koronapandemien er reelt, bare en del av et politisk maktspill.

Kirkens Nødhjelps landdirektør i Malawi Håvard Hovdhaugen ble møtt av militæret ved flytrappa og fraktet med et militærkjøretøy med fulle sirener og væpnede vakter et provisorisk «test-senter» utenfor Lilongwe. Her ble alle passasjerer testet for korona. Fem av de 47 passasjerene testet positivt. Håvard Hovdhaugen var heldigvis ikke en av dem.

I valgkampen som pågår nå samler politiske ledere tusenvis av mennesker til valgmøter uten noen form for avstand, ansiktsmasker eller andre tiltak for å forhindre spredning, og man kan spørre seg om korona vil kunne true samfunnet like mye som HIV har gjort.

For mange av oss kan det høres utrolig ut at noen velger å ikke tro at korona er en reell fare, men som noen politikere har «funnet opp», og som de kan bruke i et politisk spill. Fornektelsen av korona er likevel en realitet for mange og er mulig i et land hvor det er de få som har tilgang til informasjon, utdanningsnivået er lavt og tilliten mellom mennesker langt fra hva vi er vant til i de nordiske landene. Tilliten til politikere er kanskje ekstra lav og historien har vist at for å oppnå politisk makt er mange villige til å gå langt. Når politikerne selv unnlater å følge myndighetenes helseråd, kan man kanskje heller ikke forvente at den øvrige befolkningen skal følge rådene.

Tilbake i karantene

Etter to og en halv måned i Norge, grunnet koronakrisen krisen, er jeg endelig tilbake i Malawi. Tilbake til hva, er det mange som har spurt meg. Tja, hva skal jeg si …? I skrivende stund har jeg sittet en uke i hjemmekarantene og har enda ikke sett med egne øyne hvordan dagliglivet i Lilongwe eller andre deler av landet arter seg i denne merkelige tida vi befinner oss i.

For mens Norge er i ferd med å komme ut av krisen, frykter jeg at vi bare har sett begynnelsen her i landet. Av en befolkning på ca. 20 millioner er det i overkant av 6000 som er testet for Covid-19. Av disse er ca. 450 bekreftet positive, 4 er døde. I verste fall kan konsekvensene bli katastrofale og dødstallene høye i månedene som kommer.

I Malawi, som i mange andre land, er det ulike syn på hvordan befolkningen vurderer risikoen forbundet med Covid-19 og hvilke tiltak som bør settes inn. Helsemyndigheten oppfordrer til «social distancing», men det er mange som ikke mener dette er nødvendig, og det praktiseres i svært liten grad. En nylig publisert studie viser at Malawiere flest frykter sult, manglende tilgang til helsehjelp og stigma i langt større grad enn det å faktisk bli Covid-19 smittet. For eksempel sier nærmere 60% av de spurte and de frykter helsetilbudet i landet vil bli dårligere som følge av pandemien. Mer informasjon om studien finnes her: https://www.nyasatimes.com/survey-shows-malawians-dont-fear-covid-19-as-much-as-hunger-healthcare-collapse/

En av ti HIV-smittet

Malawi har for øvrig mye erfaring med å kjempe mot store helseutfordringer De siste tiårene har kampen mot HIV-viruset stått høyt på agendaen. Fortsatt er det slik at nærmere en av ti voksne mennesker i Malawi er smittet av HIV, og viruset har gjort millioner av malawiske barn foreldreløse. Noen mener at det vi har sett i Malawi disse første ukene og månedene med Covid-19 har mange paralleller til hvordan landet forholdt seg til HIV-epidemien i den første fasen. Fornektelse, feilinformasjon, politisk maktkamp og andre underliggende interessekonflikter bidro sterkt til at man ikke fikk på plass et godt forsvarsverk mot epidemien så raskt som man ellers kunne.

Det er for tidlig å si hvordan dette vil utvikle seg de kommende månedene. Kanskje er det slik som noen hevder, at landets unge befolkning, hvor majoriteten er bosatt spredt på landsbygda og stort sett lever av det de selv dyrker, sammen med klimatiske forhold gjør at viruset ikke har så gode vilkår for spredning som i andre deler av verden?

Vil få de religiøse lederne på banen

Det vi imidlertid vet er at mange malawiere lever med nedsatt immunforsvar, i ekstrem fattigdom, med stor grad av underernæring. For eksempel viser statistikk fra UNICEF at 23% av alle barnedødsfall i landet er knyttet til underernæring. Langt over 30% av alle Malawiske barn lider av kortvoksthet, altså at man er kortere enn hva alderen skulle tilsi, noe som også er et tydelig tegn på under- eller feilernæring. Kombinerer dette med et allerede svakt helsesystem som ikke har kapasitet til å håndtere en krisesituasjon lik den vi har sett i Kina, Italia, USA og andre land som har vært hardt rammet.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi sammen med våre lokale partnere for å høyne bevissthet om god hygienepraksis og bruk av beskyttelsesutstyr som ansiktsmasker. Vi ser også hvor viktig det er å mobilisere nettverket av trosbaserte organisasjoner i dette arbeidet. For å trekke parallellen til bekjempelsen av HIV-epidemien, var det først når religiøse ledere i kirker og moskeer kom på banen og erkjente at dette var et reelt og stort problem, at man klarte å slå det tilbake.