Kirkens Nødhjelps blogg

Tapte muligheter

Malawis naturressurser kunne finansiert velferd. Men milliarder av verdiene forsvinner i skatteflukt, fra et av verdens fattigste land.

Kirkens Nødhjelps partner Francis Mkandawire (til venstre), møter lokalbefolkning nord i Malawi som har blitt dårlig behandlet av et internasjonalt kullgruveselskap.

Naturressurser utgjorde inntil nylig en svært beskjeden del av Malawis økonomi. Tradisjonelt er det tobakk som har vært den største eksportvaren og bidratt til viktige inntekter for statskassa. Midt på 2000-tallet ville imidlertid Malawiske myndigheter utvide inntekstgrunnlaget, utover det som landbrukssektoren bidro med. Utvinning av naturressurser ble et satsningsområde, med stort potensial til å bidra til økonomisk vekst for landet.

Gull, edelstener, kull og uranium, potensialet for økonomisk vekst er definitivt tilstede. Malawi, som så mange andre land i regionen, er rikt på ressurser fra naturens side. Nå ser vi at flere og flere store internasjonale selskaper retter blikket mot Malawi og ønsker å utvinne naturressursene i stor skala. Dersom disse ressursene kontrolleres og den økonomiske gevinsten brukes til landets – og folkets – beste, kan det være et viktig bidrag på veien ut av fattigdom.

Men det er 10-15 år siden satsningen på utvinning av naturressurser begynte. Hvorfor ser vi da ikke en tydeligere økonomisk vekst, redusert fattigdom og økt velferd i Malawi?

Hør mer om gruveindustri og kapitalflukt i Vidvinkel – Kirkens Nødhjelps podkast!

Svimlende summer

Årsakene er selvfølgelig sammensatte. Men det ser ut til at en avgjørende årsak er at Malawiske myndigheter ikke klarer å sikre viktige skatteinntekter fra sektoren. Store internasjonale selskaper tilbys gunstige avtaler som blant annet gir reduserte skattesatser og lave avgifter. Dette betyr at selskapene i stor grad fører pengene ut av landet, mens Malawi og landets innbyggere sitter ofte igjen med «knapper og glansbilder».

Utviklingsorganisasjonen Afrodad anslår at Malawi gikk glipp av svimlende 55 milliarder kroner mellom 2004 og 2013, bare i midler som ble unndratt beskatning. Når man legger til grunn at Malawi i utgangspunktet er et av verdens aller fattigste land, kan man ane konturene av hvort stort dette problemet er. Hvor mye velferd kunne ikke blitt bygget for 55 milliarder kroner? Denne summen tilsvarer mer enn fire årlige statsbudsjetter for Malawi. Behovene er enorme, ikke minst innen utdanning og helsesektoren.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi sammen med en rekke lokale partnere for å motvirke de negative konsekvensene som i stor grad kommer som en følge av manglende vilje til å implementere gjeldende lovverk, utydelige retningslinjer og svake myndighetsstrukturer. Vi ønsker å bidra til at mer av verdiskapningen fra utvinning av naturressurser blir værende i Malawi og at den kommer landets befolkning til gode.

Selskaper skaper fattigdom

En av våre allierte i denne kampen er Francis Mkandawire, generalsekretær for Evangelical Association of Malawi.

– Fattigdommen i Malawi skapes i styrerommene til de store mulitinasjonale selskapene, sier Francis.

Selskaper som jakter etter ressurser, gjerne i samarbeid med egoistiske og korrupte politikere uten hensyn til de som er rammet av den ekstreme fattigdommen. Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser kan kalles et økonomisk massemord.

Løsningen for å få bukt med dette enorme problemet er åpenhet, i følge Francis. Det trengs mye større fokus på dette temaet og mye større åpenhet, sier han. Det må lages egne rapporter per land og det burde etableres offentlige registre som har tilgjengelig informasjon om «egentlig eierskap». Skattesystemet i Malawi må forbedres kraftig, og uavhengige nasjonale institusjoner må opprettes.

– Tenk hva vi kunne bruke disse pengene på dersom de hadde blitt værende i Malawi, og ikke ført ut av landet, sier Francis.

Han sier at helsevesenet i landet trenger sårt ekstra ressurser, å bygge nytt distriktsykehus koster for eksempel rundt 34 millioner kroner. Det er stor mangel på helsepersonell. Driften av et offentlig universitet i Malawi er estimert til ca 153 millioner kroner.

– Ja, dette er bare noen eksempler, jeg kunne fortsette å liste opp en rekke ting vi kunne brukt disse midlene til, sier han.

Følger nøye med

I et relativt dystert bilde er det viktig å trekke fram at det også finnes noen lyspunkt. For eksempel ble det i fjor vedtatt en ny lov som skal regulere utvinningen av naturressurser. Den sikrer blant annet at en del av overskuddet skal bli værende i lokalsamfunnet hvor utvinningen finnes sted, noe som har vært en av Kirkens Nødhjelps og våre partneres kampsaker.

Vi vil i tida som kommer følge utviklingen i gruvesektoren nøye, ikke minst hvordan den nye loven implementeres. Dessverre er det slik i Malawi at det ofte ikke mangler lover og reguleringer. Det mangler heller på implementering av vedtatte lover. Kirkens Nødhjelp og våre partnere er tilstede i berørte lokalsamfunn, og møter de internasjonale selskapene og landets myndigheter.

Vi stiller spørsmål, utfordrer og provoserer. Tar alltid de svakestes parti. Vi fortsetter kampen for et mer rettferdig samfunn, sammen med Francis Mkandawire og mange andre gode krefter.

Skatt er ett av temaene i kampanjen Mission Impact, om politisk påvirkning innen viktige utviklingstemaer. Francis Mkandawire er med i denne episoden: