Kirkens Nødhjelps blogg

Med livet som innsats

Se for deg at du står opp klokka 4 hver morgen, 6 dager i uka, for å rekke fram i tide til jobb. Jobben som venter, er langt inne i fjellet i en kullgruve. Der skal du hogge ut minst 35 trillebår lass med kull. For hånd. Lønna er omtrent 400 kroner i måneden. Ikke har du tilgang til sikkerhetsutstyr og skulle du bli syk og ikke møte opp en dag, risikerer du å få sparken. Slik er realiteten for mange av Malawis gruvearbeidere. Dette er moderne slaveri.

Med livet som innsats

Å arbeide i gruveindustrien er for mange en jobb med livet som innsats, noe vi ble tragisk minnet på den 1. desember da 20 år gamle Benjamin Mnyenyembe omkom i det som var hans første dag på jobb i en av kullgruvene i Karonga, nord i Malawi. Han jobbet langt inne i en av gruvegangene da deler av denne falt ned på han og han ble erklært død på sykehuset kort tid etter.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi sammen med lokale partnere for å bekjempe ulikhet og urettferdighet i det malawiske samfunnet. Noen av de mest groteske eksemplene finner vi i gruveindustrien. I et land der arbeidsledigheten er enorm, og en stor andel av befolkningen lever i ekstrem fattigdom er det dessverre lett å bli offer for grov utnyttelse. I oktober var jeg selv på besøk i to gruver i Karonga, fikk mulighet til å se med egne øyne hvilke forhold det arbeides under og hørte på historiene til de som jobber der. Det er lange dager, hardt fysisk arbeid, ingen kontrakt, og lite eller ikke noe sikkerhetsutstyr. Gruvegangene er trange og mørke og tidvis dårlig sikret. Dette fikk Gresswell Kayange (39) merke på kroppen da gruvetaket raste sammen og han fikk massene over seg. Han berget såvidt livet, men ble lam fra livet og ned. Ulykken skjedde i oktober 2019, etter flere måneder på sykehus flyttet han hjem til sine foreldre og er nå avhengig av hjelp til det aller meste i hverdagen. Fortsatt venter han på erstatning fra gruveeieren, noe han ifølge malawisk lovgivning har krav på. Uten en arbeidskontrakt og uten penger til juridisk hjelp er veien lang til den oppreisningen han skal ha.

MicrosoftTeams-image.jpeg

Den katolske kirken er en viktig stemme mot urettferdighet og urett som begås mot enkeltmennesker i Malawi. Det er imponerende å se hvordan kirken og dens ledere uredd engasjerer seg, for oss i Kirkens Nødhjelp er det avgjørende å jobbe sammen med lokale partnere – på den måten har vi langt større mulighet for å lykkes i dette viktige arbeidet. Det er heller ikke ufarlig å utfordre gruveeiere og makthavere. Dette har enkelte av våre partnere også fått merke tydelig de siste månedene, blant annet gjennom alvorlige trusler dersom de fortsetter å avdekke de forferdelige arbeidsforholdene som råder i gruvesektoren. Kunnskap om lokale forhold er avgjørende og selv om vi har vært tilstede i Malawi i mange år vil vi aldri komme så tett på lokalsamfunnene som det våre lokale partnere gjør.

Vi fortsetter arbeidet for å få til endring i gruvesektoren, sammen med den katolske kirken og andre gode krefter. Sammen jobber vi i berørte lokalsamfunn for å øke bevisstheten om hvilke rettigheter de har i møte med gruveselskaper og myndigheter. Samtidig jobber vi aktivt med påvirkningsarbeid inn mot lokale og nasjonale myndigheter for å sikre at lover og regler følges opp. Som så ofte i Malawi er det også en jobb som må gjøres for at lovverket faktisk implementeres. Vi gir oss ikke, og for å sitere en av mine venner i den katolske kirken - det koster å jobbe for endringer, de kan true oss, de kan gjøre arbeidet vårt vanskeligere, men de klarer ikke å bringe oss alle til taushet.

IMG_6133.jpg

IMG_6417.jpg

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland.  

Publisert: mandag 20. desember 2021