Kirkens Nødhjelp ny plusspartner av Norad

- Kirkens Nødhjelp ser fram til denne nye tillitsbaserte samarbeidsformen, der vi sammen fokuserer på dialog, læring og effektiv bistand, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp ny plusspartner av Norad.jpeg

- Plusspartnerne blir et viktig utviklingsverktøy for Norge og vil bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i bistanden. Jeg håper at fokuset på nytenkning og utprøvning vil bidra til en mer helhetlig tilnærming slik at vi kan skape varige positive endringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Norad.

Norad innførte i 2023 en samarbeidsmodell for partnerskap med store og viktige sivilsamfunnsorganisasjoner. Som såkalt plusspartner skal disse fylle visse krav til blant annet strategisk innretning og faglig kompetanse, implementeringskapasitet og gode kontrollsystemer.

Plusspartnermodellen skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på bistanden. Ressurser i Norad og hos plusspartnere frigjøres og brukes til strategisk dialog og styrket fokus på kunnskap og læring om hva som gir best bistandseffekt, nytenkning og utprøving av nye tilnærminger. Den skal også bidra til en mer fleksibel tilnærming til nexus (overganger mellom humanitær og langsiktig bistand) der dette er relevant.

Styrke sivilssamfunnet

- Sammen med plusspartnerne, Norad og våre lokale samarbeidspartnere vil Kirkens Nødhjelp gjøre det vi kan for å sikre at bistanden framover er lokalisert, styrker sivilsamfunnet, og er relevant for de millioner av rettighetshavere som vår støtte skal se og løfte fram.  For KN er trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere nøkler til endring i samfunnet der ytringsfrihet, menneskerettigheter og naturen trues, sier Høybråten.

Samarbeidsmodellen skal effektivisere forvaltningen i Norad og hos partnerne, gjøre bistanden mer kunnskapsbasert, fleksibel og innovativ. Samt differensiere forvaltningen gjennom å gi store og solide partnere mer tillit i gjennomføringen av tiltak.

Rom for nye utfordringer

- Sammen med plusspartnerne, Norad og våre lokale samarbeidspartnere vil Kirkens Nødhjelp gjøre det vi kan for å sikre at bistanden framover er lokalisert, styrker sivilsamfunnet, og er relevant for de millioner av rettighetshavere som vår støtte skal se og løfte fram.  For KN er trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere nøkler til endring i samfunnet der ytringsfrihet, menneskerettigheter og naturen trues, sier Høybråten.

- Vi takker Norad for den fleksibilitet som plusspartnerskap forventes å gi. Selv om KN ikke er en organisasjon som stadig er på «flyttefot» og vi har tro på vår langsiktige strategi.

Selv om vi styrer etter planer og resultatrammeverk, så vet vi alle at situasjoner endrer seg raskt i en stadig mer urolig verden. Vi håper og tror at et plusspartnerskap med Norad vil gi enda større rom for å kunne tilpasse oss nye utfordringer.

Publisert: