Mann nok: For Thembisa er det en drøm å skulle jobbe som sykepleier. Han tror norske menn kunne ha noe å lære av de dyktige helsearbeiderne i Malawi.

Pioneren

Thembisa Mughogo (23) utdanner seg til sykepleier og jordmor. En mannerevolusjon er i ferd med å skje i Malawi.

– Norske menn har noe å lære av oss, sier Thembisa.

Han har drømt om å bli sykepleier helt siden han var liten. Drømmen er i ferd med å bli virkelighet, for nå tar 23-åringen en kombinert sykepleier- og jordmorutdanning ved Ekwendeni sykepleierhøyskole, en av 15 skoler innenfor Kirkens Nødhjelps helseprogram i Malawi.

– Tenk så fantastisk å ta imot et nyfødt barn som møter verden for første gang! Og tenk hvor stort å hjelpe en fødende kvinne gjennom smerten og tårene for deretter å se henne oppleve den store lykken det er å få barn, sier han entusiastisk.

I Malawi, som i de fleste land, har jordmødre tradisjonelt vært kvinner. Men noe er i ferd med å skje, for på Ekwendi er rundt en tredjedel av studentene menn.

Samarbeider med norske skoler

Mangelen på kvalifiserte helsearbeidere er en av Malawis store utfordringer. Kirkens Nødhjelp jobber for å endre dette og har blant annet bidratt med nye klasserom, studentboliger, bibliotek og øvingslab til Ekwendi sykepleierhøyskole. Skolen kunne dermed øke studentmassen fra 36 elever i 2000 til 243 i 2013.

Flere malawiske sykepleierskoler, inkludert Ekwendi, har tidligere deltatt i mentorprogram med norske skoler. Det innebærer utveksling og faglig veiledning, som for eksempel utvikling av pensum og opplæring i bruk av øvingslabb. Det hever kvaliteten på undervisningen.

Slikt gir resultater. Skolen regnes i dag som en landets beste, og i fjor bestod samtlige av Ekwendis avgangselever avsluttende eksamen.

– Dette semesteret hadde vi 1500 søkere til 80 studieplasser, forteller dekanus Margareth Khonje stolt.

Et utradisjonelt yrkesvalg

Utdanning av helsepersonell er en nøkkel for å bedre folks liv i Malawi, hvor barne- og mødredødeligheten er svært høy.

 Fødselshjelper: Thembisa kan ikke tenke seg noen mer fantastisk jobb enn å hjelpe til med å ta imot babyer og gi dem en trygg start på livet.
Fødselshjelper: Thembisa kan ikke tenke seg noen mer fantastisk jobb enn å hjelpe til med å ta imot babyer og gi dem en trygg start på livet.

Snart kan Thembisa hjelpe kvinner å føde i trygghet. Men hvilke reaksjoner har han fått på det utradisjonelle yrkesvalget?

– Jeg har aldri fått negative kommentarer. Tvert imot. Alle synes det bare er topp, forklarer han.

Hva med norske menn?

Thembisa tror mange norske menn kunne tenke seg å bli jordmødre, om de bare var trygge nok på seg selv. Han mener yrket krever tålmodighet, integritet, kunnskap, evne til medfølelse, innlevelse – og ikke minst mot. Til gjengjeld får du en arbeidshverdag med helt spesielle opplevelser.

Er norske menn like modige? Det gjenstår å se.

 

Fakta:

Som et ledd i Kirkens Nødhjelps arbeid fikk flere malawiske sykepleierutdanninger tidligere utveksling og faglig veiledning gjennom et mentorsamarbeid med norske sykepleieutdanninger.

I dag gjør KN et viktig arbeid sammen med lokale samarbeidspartnere med å bekjempe kreft i livmoren. Malawi ligger på verdenstoppen i antall tilfeller med livmorhalskreft, og vi bidrar med å utdanne sykepleiere til å screene for kreft.

DU KAN OGSÅ BIDRA

Vil du støtte menn som Thembisa? Hjelp Kirkens Nødhjelp å utdanne mer helsepersonell i Malawi. Også mannlige jordmødre som baner vei.

Les hvordan

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev