Bedriftshelsetjeneste for Kirkens Nødhjelp i Norge

Kirkens Nødhjelp inviterer deg til å sende inn et tilbud for å tilby bedriftshelsetjenester.

Våre ansatte i Norge teller rundt 160, og vi har til enhver tid mellom 30 og 40 uteansatte i lederstillinger (varierende, da dette omfatter kortere og lengre nødhjelpsoppdrag, i tillegg til lengre utenlandsoppdrag). I tillegg har vi en beredskapsgruppe bestående av ulike grupper fagfolk, som vi sender ut på lengre og kortere oppdrag i forbindelse med nødhjelpsoperasjoner. Hjemme- og uteansatte totalt over hele verden, teller 942 ansatte.

Gjennom Arbeidsmiljøloven begrenser imidlertid vårt HMS-ansvar seg til å kun gjelde ansatte i Norge som har sitt arbeidssted ved hovedkontoret. Imidlertid er ansattes sikkerhet og helse under tjenestereiser til utlandet en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet til organisasjonen.

Våre behov er:

  • Reisehelse/Medisin
  • Psykisk helse/Organisasjonsstøtte
  • Fysisk helse/Ergonomi
  • Kurs/HMS opplæring
  • Online HMS system

Vi inviterer også kandidater som ikke tilbyr alle disse tjenestene til å sende et tilbud.

For mer informasjon, og for å motta anbudsdokumentene, send en e-post til e-postadressen under.

Kontaktperson: Joachim Mikalsen

E-post: procurement@nca.no