Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester

Avtalen gjelder reisebyråtjenester ved bestilling av reiser med fly (innenlands og utenlands),
overnatting, hotell og konferansetjenester (utenlands), samt andre transportbehov (buss, tog,båt).

Avtalen skal bidra til å sikre Kirkens Nødhjelp nødvendig kapasitet og god kvalitet for sin reisevirksomhet. Interessenter kan få tilsendt anbudsdokumentene ved henvendelse til oda.thune@nca.no

Last ned hele tilbudsforespørselen her

Published: