NSFs arbeid i Malawi

Store, sterke og tydelige organisasjoner. Det er målet for NSFs samarbeid med fagorganiserte sykepleiere og jordmødre i Malawi.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter via Norad et samarbeid mellom NSF og tre sykepleier- og jordmororganisasjoner i Malawi, Uganda og Rwanda.

I Malawi samarbeider vi med NONM: National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi. Det har vi gjort siden 2006, da vi sammen startet det flerårige prosjektet«Caring for hiv-positive care-givers and strengthening of NONM”.

Hvorfor driver vi bistand?

Vi ønsker at våre søsterorganisasjoner skal vokse seg store og sterke – for å kunne tale sykepleiernes og jordmødrenes sak i sitt eget land.

For å klare det må organisasjonene rekruttere medlemmer, som blir engasjert i arbeidet og har tiltro til organisasjonenes innflytelseskraft.

Organisasjonene jobber med å påvirke politikken på samfunnsnivå, fagnivå og interessenivå, slik at:

  • helsetjenestene tilfredsstiller befolkningens behov.
  • flere sykepleiere blir utdannet og får en god nok utdanning.
  • lønns- og arbeidsvilkårene forbedres

I den nåværende avtalen som vi er drøyt halvveis inn i, er hovedmålet for NONM tredelt. Vi ønsker å støtte til at organisasjonene i sine land skal:

  • være bærekraftige og representere sykepleierne.
  • ha kapasitet og ressurser til tilby relevante tjenester til sykepleierne.
  • være effektive ”vaktbikkjer” og pådrivere for sykepleierne.

Hvordan driver vi bistand?

Vi gir økonomisk, faglig og teknisk støtte.

Hva har kommet ut av bistandsarbeidet så langt?

Da vi startet samarbeidet i 2006, var NONM en marginalisert organisasjon med meget få medlemmer, dårlig infrastruktur, få aktiviteter og liten innflytelse.

I starten av 2016 redefinerte NONM sin definisjon på et medlem, for å få en fornyet oversikt over aktive og betalende medlemmer, og har jobbet iherdig med å få på plass et ordentlig medlemsregister.

NONM har reist landet rundt for å informere medlemmer og potensielle nye medlemmer om organisasjonen. Medlemmer har fått mulighet til å trekke automatisk kontingent fra lønnen sin, sånn som vi er vant til fra Norge. Dette er en god løsning for både organisasjon og medlemmer som tidligere har slitt med å få betalt kontingent.

NONM har fått til mye i de siste årene som har gått. Da 339 ansatte i løpet av 2016 urettmessig ble sagt opp i stillingene sine som sykepleiere og jordmødre, drev NONM intens lobbying overfor helsedepartementet. Sykepleiere og jordmødre i flere byer ble mobilisert til å demonstrere, og resultatet var at de 339 ble re-ansatt. I tillegg ble 336 ekstra helserelaterte stillinger etablert.

NONM har også et kontinuerlig fokus på opplæring av tillitsvalgte, sykepleier- og jordmorledere, samt unge sykepleiere og jordmødre. Den siste gruppen tilbys et ett-årig kurs med opplæring i relevante temaer og områder. Omtrent halvparten av de 20 som deltok på kurset i 2016 fikk etter endt kurs lederstilling på deres arbeidssted eller i ulike distrikts- eller regionalkomiteer.

 

 

Siste oppdateringer

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev