Redder liv: For små barn i Malawi, er godt utdannet helsepersonell en viktig forutsetning for at de skal klare å leve opp.

De livsviktige sykepleierne

Hver dag overlever flere barn og mødre takket være sykepleiere med sterk trang til å hjelpe.

En kvinne skal føde sitt første barn. Det i seg selv er en livsfarlig situasjon fordi hun bor i et av verdens fattige land.

I sårbare land dør kvinner fordi de er for unge når de får barn. Ofte er de underernærte, og får for mange barn for hyppig. I tillegg føder de ofte uten helsepersonell til stede – fordi reisen til helsesenteret eller sykehuset er lang, eller fordi det ikke er transport å oppdrive. Selv om de skulle komme seg til et sykehus, er det slett ikke sikkert at de overlever: Mangel på blod og medisiner eller helsepersonell som ikke har nødvendig kompetanse kan også koste liv.

Flora, en livredder

Malawi, 2004: Det er erklært krise i helsevesenet. Landet mangler kvalifisert helsepersonell, og HIV- og AIDS-epidemien er eksplosiv. Med kun 25 sykepleiere per 100.000 innbyggere, og en mødredødelighet på 984 per 100.000 levendefødte barn, roper malawiske myndigheter et varsko til det internasjonale samfunnet. Norge er et av landene som ønsker å bidra og Kirkens Nødhjelp går i samarbeid med den lokale organisasjonen Christian Health Association (CHAM) for å øke antall sykepleiere ved CHAMs skoler.

Fire år senere blir Flora Malizani en av de nyutdannete sykepleierne som Malawi så sårt trenger. Men hun stopper ikke der. For Flora vil bidra til endring. Nyutdannet fra Holy Family College, tar hun derfor på seg ansvaret for Mwanga helsesenter, et senter som tidligere var i svært dårlig forfatning.

Flora. Viktig ressurs:  Med stor insats tok sykepleier Flora Malizani på seg ansvaret for det nedslitte Mwanga helsesenter, pusset det opp og fikk støtte til ny fødestue.
Med stor innsats tok sykepleier Flora Malizani på seg ansvaret for det nedslitte Mwanga helsesenter, pusset det opp og fikk støtte til ny fødestue.

Det nytter

I dag har Flora med seg hele nabolagets støtte. Det har gitt resultater: Helsesenteret har i dag en helt ny fødestue. Hit kommer det pasienter fra fjern og nær fordi de liker søster Flora og hennes ansatte som behandler dem godt og profesjonelt. Og ikke minst: Flora og hennes ansatte er stolte av arbeidsplassen sin; de ser at det nytter og at de er viktige bidragsytere i sitt lokalsamfunn.

Partnere for liv

Seks norske høgskoler har vært involvert i prosjektet i Malawi og har bidratt til viktig opplæring av lærerne ved sykepleierskolene. Erfaringene fra vårt arbeid med mødredødelighet brukes nå nasjonalt i Malawi. Per 2015 var landets mødredødelighet redusert til 634 per 100.000 levendefødte barn, og spedbarnsdødeligheten har sunket fra 112 per 1000 dødsfall i 2010 til 64 i 2016.

Fakta:

  • Fra 2004 til 2015 fikk til sammen 12 utdanningsinstitusjoner ny infrastruktur, nye ferdighetssentre og datalaber, og kvaliteten på utdanningen ble bedre.
  • Hvert år dør 1600 kvinner i Malawi av livmorhalskreft, og 3000 nye tilfeller blir diagnostisert. Kirkens Nødhjelp samarbeider med det lokale laboratoriet DREAM om å lære opp helsearbeidere til å diagnostisere og behandle krefttypen.
  • Fra 2004 til 2015 har andelen kvinner som føder ved helseinstitusjoner steget fra 57,2 % til 73 %.
  • Spedbarnsdødeligheten i landet har sunket fra 112 per 1000 fødte i 2010 til 64 i 2016.
  • I 2016 er antallet sykepleier 34: 100 000 innbyggere.

Siste oppdateringer

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev