Dette er en kampanje for en rettferdig verden

2030-nyhetene er en underskriftskampanje av Kirkens Nødhjelp. Signér oppropet her:

2030-nyhetene er en måte å fortelle et positivt buskap om at vi kan forandre vår urettferdige verden. Kampanjens budskap er at hvis du engasjerer deg i dag kan vi få gode nyheter i år 2030. FN har nemlig satt mål om at verden skal være rettferdig, med rent vann til alle innen år 2030. 

Men Erna Solberg følger ikke opp disse målene på en skikkelig måte. Hvis du og jeg tar et standpunkt og viser det til våre politikere kan vi bidra til at disse gode nyhetene kommer til oppfyllelse. Hvis du engasjerer deg i dag og signerer kampanjen må Erna Solberg ta målene på alvor.

Da regner vi med å få gode nyheter i år 2030. Gode nyheter om at fattigdom er utryddet, ingen sulter og alle har rent vann. Er du med? 

Skriv under her:

Jeg vil har en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås.

Del på Facebook Del på Twitter