Da verdens ledere vedtok klimaavtalen i Prais vedtok de en seier for planeten, menneskeheten og menneskelig samarbeid, fastslår eksperter.

Klimakatastrofen avverget: global oppvarming stoppet på 1,4 grader i 2029

Etter at FNs klimapanel i forrige uke kom med sin siste hovedrapport som slår fast at Parisavtalen kommer til å nås, har klima- og miljøministeren hatt det svært travelt. Likevel er det med glede at ministeren ser tilbake på de viktigste tiltakene i årene som har gått.

{profilepic}
Klima- og miljøminister {name}.
Foto:Privat.

- Det så mørkt ut gjennom store deler av 2010-tallet, men nå er det altså klart at verden kommer til å nå Parisavtalen. Jorden kommer ikke til å overstige 2°C oppvarming i år 2100, men mest sannsynlig stabilisere seg på 1,6°C - 1,7°C. Det er en seier for planeten, menneskeheten og menneskelig samarbeid, slår {name} fast til 2030-nyhetene.

Når {name} blir utfordret på å nevne den viktigste tingen som Norge bidro med for oppnåelsen av Parisavtelen, ser han seg nødt til å trekke fram to ting. - Den første, og aller viktigste, var utfasingen av Norges oljeproduksjon. At først LO, og deretter Arbeiderpartiet, omsider snudde i denne saken tidlig på 2020-tallet, og at det dermed var flertall på Stortinget for å trinnvis avvikle norsk oljeaktivitet over 15 år, var uhyre viktig i den norske konteksten, mener {name}. I ettertid har vi også sett at dette var helt avgjørende for at norske arbeidsplasser ikke ble like hardt rammet som andre land, av den store oljenedgangen som startet i 2025.

- Den andre tingen jeg må trekke fram, fortsetter {name}, er at Stortinget i 2017 åpnet opp for at oljefondet skulle få investere i unotert fornybar infrastruktur i utlandet. Denne kapitalen bidro til utslippskutt i utviklingsland langt utover Norges egne utslipp. Spesielt på det afrikanske kontinentet, der fornybar energi vokste kolossalt fort tidlig på 2020-tallet. Disse investeringene var i utgangspunktet rent finansielt begrunnet, og det viste seg riktignok å bli svært lukrativt at oljefondet allerede i 2017 begynte å sikre seg andeler i dette markedet. Men det viste seg også å bli svært lukrativt for våre afrikanske venner, da det bidro til den store veksten av fornybar energi vi har sett på kontinentet. Dette reduserte ikke bare klimagassutslipp, men i tillegg skapte det økonomisk vekst og enormt mange arbeidsplasser der.

Til slutt trekker {name} fram året 2016 som det store vendepunktet, året da Parisavtalen trådte i kraft. - Det var der det virkelig startet, påpeker {name} entusiastisk.

Del på Facebook Del på Twitter