2030nyhetene.no er en del av Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp og Changemaker.

Regjeringen må lage en plan for bærekraftsmålene nå

FNs bærekraftsmål er en global dugnad for å skaffe rent vann, utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men norske myndigheter mangler en plan for hvordan Norge skal bidra.

September 2015

FNs medlemsland vedtar 17 mål for verden, kalt bærekraftsmålene. Mål 1 innebærer at vi skal stoppe ekstrem fattigdom globalt. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990. Selv om dette er gode nyheter, gjenstår det fortsatt å nå over 800 millioner mennesker før vi kan si at vi har utryddet ekstrem fattigdom.  Mål 6 skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle. Mål 5 skal skape likestilling mellom kjønnene og få bukt med diskriminering. Mål 16 skal skape fredelig og inkluderende samfunn.

Dette er ambisiøse mål! Men de er oppnåelige hvis vi virkelig vil. Norge er et lite land, men vi kan likevel gi betydelig bidrag i den globale dugnaden. Det krever at norske myndigheter tar grep og lager en skikkelig plan for å gjøre vår del av jobben.

Signer Kirkens Nødhjelps opprop for en mer rettferdig verden her. 

Handlingsplan

En plan kan ikke redde verden, men den bringer oss i riktig retning. Hvis norske myndigheter lager en tverrpolitisk forankret plan for veien fram til 2030, kan vi faktisk se om vi bruker nok ressurser på å nå målene. Uten en konkret plan og rapporteringsprosess risikerer vi at de flotte målene forblir ord uten handling. 

Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås

 

Kirkens Nødhjelp og Changemaker skal følge utviklingen av bærekraftsmålene helt til 2030. Vi jobber for en mer rettferdig verden både i fattige land og her hjemme i Norge. Vi jobber for å engasjere det norske folk for andre mennesker i sårbare og vanskelige situasjoner globalt. Våren 2017 skal regjeringen ved utenriksminister Børge Brende presentere en stortingsmelding om utviklingspolitikken og bærekraftsmålene. Vi kan minne norske politikere på hvor viktig dette engasjementet er for oss.

2030-nyhetene

Bærekraftsmålene skal verden oppnå innen år 2030. Derfor lanserer Kirkens Nødhjelp og Changemaker 2030-nyhetene, som en del av årets Fasteaksjonen. I 2030 håper og tror vi at vi med glede kan lese nyheter om at målene er nådd. På denne nettavisen hopper vi fram i tid, til år 2030 og se for oss avisforsidene som er fylt med gode nyheter. 

I årets kampanje ber vi alle å skrive under på at: "Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås". På denne måten kan du være med og sørge for at alle får rent vann og at fattigdommen blir utryddet. Er du med? 

Skriv under her:

Jeg vil har en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås.

Del på Facebook Del på Twitter