Oppgang for sol i Afrika

Nesten hele det afrikanske kontinentet har nå tilgang til elektrisitet. Det er først og fremst solenergirevolusjonen som driver andelen opp, og i fjor sto sol for over 50 prosent av energiforbruket i Afrika.

– Sola skinner over Afrika! Det fastslår Ola Nord (42), som nå bor i Arusha i Tanzania. Han er en av mange norske tidligere oljeingeniører som har funnet arbeid langt hjemmefra, for å jobbe i den raskt voksende afrikanske solenergibransjen. 

Nord syns det er spennende å få ta del i den energirevolusjonen som nå skjer i Afrika. - Dette var ikke planen min, men oljeknekken mot slutten av 2010-tallet tvang meg til å tenke nytt. Nå kan jeg ikke tenke meg å jobbe med noe annet, sier Nord.

Signer Kirkens Nødhjelps opprop for en mer rettferdig verden her. 

– Stadig fallende pris på solenergi og et økonomisk oppsving i mye av Afrika det siste tiåret virker gjensidig forsterkende, sier Nosizwe Ndugai, viseminister for energi og miljø i Tanzania, til 2030-Nyhetene.

– Dette er et kinderegg for oss. Småskala solenergi er egnet for rask elektrifisering av landsbygda, mens de større solparkene gir oss store industrielle muligheter og sysselsetting. Vi har kurs mot et klimavennlig nullutslippssamfunn, samtidig som helsegevinstene er massive, sier viseministeren.

Ola Nord trives godt i Tanzania, men håper samtidig etter hvert å kunne videreføre karrieren sin hjemme i Norge – hvis politikerne legger til rette for det.

– Jeg har lært utrolig mye om solenergi av mine tanzanianske kolleger her nede som jeg tror vil kunne komme til nytte hjemme i Norge. Hvis Listhaug-regjeringen vil lempe på motstanden sin mot fornybar energi, er jeg klar for å komme hjem for å bygge landet, sier Nord til 2030-Nyhetene.

Bærekraftsmål 7: Bærekraftig, ren energi til alle

Energitilgang og fattigdom henger tett sammen. Verden over mangler ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) 1,3 milliarder mennesker fortsatt strøm, og nesten fire millioner dør hvert år av å puste inn skadelig røyk fra matlaging over røykfulle ovner eller bål. Bruk av trekull øker i tillegg presset på skog som allerede er truet av avskoging.

Energi henger også sammen med klimaendringer. Det er de rike landene som har hovedansvaret for å redusere verdens klimagassutslipp, men størrelsen på utfordringen tilsier at alle land må bidra, etter evne og kapasitet. Dersom dagens utviklingsland bygger ut fornybar energi heller enn fossil energi, vil de oppnå både fattigdomsreduksjon og utvikling, men også redusere og unngå klimagassutslipp.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at de fleste fattige som vil få tilgang til strøm, vil få det ved hjemmebaserte systemer som solcellepanel på taket. Det kan bidra til fattigdomsreduksjon, redusere klimagassutslipp og ha positive effekter på helse og naturmangfold.

Les mer om kampanjen

Del på Facebook Del på Twitter