Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen bidrar til at Kirkens Nødhjelp har tilgang på ekstra personellressurser når behovene er som størst.

Vårt beredsskapsteam som dro til Filippinene i 2013
Vårt beredsskapsteam som dro til Filippinene i 2013. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Beredskapsgruppen består av folk med kompetanse innen kategoriene:

  • Vann og sanitær
  • Hygiene
  • Økonomi
  • Logistikk
  • Sikkerhet

Medlemmene er en viktig del av Kirkens Nødhjelps innsats i kriserammede områder. I 2015 og 2016 har vi sendt beredskapsmedlemmer til Nepal, Etiopia, Tanzania, Ecuador, Sør Sudan, Nord Irak og Hellas.

Vi rekrutterer jevnlig medlemmer til beredskapsgruppen og ønsker primært å rekruttere personer med utenlandserfaring, men dette er ikke et absolutt krav. Vi legger vekt på personlig egnethet og tilgjengelighet når vi tar opp nye medlemmer.

Beredskapsmedlemmene må ha mulighet til, i samarbeid med arbeidsgiver og familie, å legge forholdene til rette for hurtig utreise. Medlemmene og deres arbeidsgiver inngår en toårig intensjonsavtale med Kirkens Nødhjelp. 

Kirkens Nødhjelp opererer med ulike reisealternativer og oppdragene kan vare fra 4 uker til 11 måneder. 

Ønsker du å bli medlem i vår beredskapsgruppe?

Når vi rekrutterer medlemmer til beredskapsgruppen legger vi ut utlysningene på vår elektroniske rekrutteringsportal i Webcruiter. Ønsker du å søke på utlysningen om å bli medlem i beredskapsgruppen kan du på en enkle måte kan du legge inn CV, søknad og attester i vår portal.

Oversikt over utlysninger i Kirkens Nødhjelp 

Søkere til beredskapsgruppen må ha erfaring innen vann og sanitær, hygiene, koordinering og ledelse, humanitær koordinering, økonomi, logistikk og administrasjon, eller sikkerhet.

Man må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk og det er en fordel om man kan spansk, fransk eller arabisk i tillegg.