Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen bidrar til at Kirkens Nødhjelp har tilgang på ekstra personellressurser når behovene er som størst.


Vanningeniør i beredskapsgruppen Faustine Oppegård sjekker vanninnstallasjoner i Anyake flyktningleir i Nigeria.

Beredskapsgruppen består av folk med kompetanse innen kategoriene:

  • Vann og sanitær
  • Hygiene
  • Økonomi
  • Logistikk
  • Sikkerhet
  • Kjønnsbasert vold (GBV)

Medlemmene er en viktig del av Kirkens Nødhjelps innsats i kriserammede områder.

I 2019 har vi sendt beredskapsmedlemmer til blant annet Angola, Etiopia, Niger, Nord-Irak, Nigeria og Bangladesh.

I denne videoen er Torleiv på oppdrag i beredskapsgruppen i Angola. 

Vi rekrutterer jevnlig medlemmer til beredskapsgruppen og ønsker primært å rekruttere personer med utenlandserfaring, men dette er ikke et absolutt krav. Vi legger vekt på personlig egnethet og tilgjengelighet når vi tar opp nye medlemmer.

Beredskapsmedlemmene må ha mulighet til, i samarbeid med arbeidsgiver og familie, å legge forholdene til rette for hurtig utreise. Medlemmene og deres arbeidsgiver inngår en toårig intensjonsavtale med Kirkens Nødhjelp. 

 

Kirkens Nødhjelp opererer med ulike reisealternativer og oppdragene kan vare fra 4 uker til 11 måneder. 

Ønsker du å bli medlem i vår beredskapsgruppe?

Når vi rekrutterer medlemmer til beredskapsgruppen legger vi ut utlysningene på vår elektroniske rekrutteringsportal i RecMan. 

Oversikt over utlysninger i Kirkens Nødhjelp 

Søkere til beredskapsgruppen må ha erfaring innen vann og sanitær, hygiene, koordinering og ledelse, humanitær koordinering, økonomi, logistikk og administrasjon, eller sikkerhet.

Man må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk og det er en fordel om man kan spansk, fransk eller arabisk i tillegg.