Dagfinn Høybråten ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Styret i Kirkens Nødhjelp har ansatt Dagfinn Høybråten (60) som ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. – Dette er en videreføring av noen lange linjer i mitt liv i kampen mot fattigdom og for menneskeverd og ansvarlig forvaltning av skaperverket, sier Høybråten.

Dagfinn Høybråten er ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
Dagfinn Høybråten er ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Last ned pressebilde

Han ser frem til å kunne bruke sitt engasjement og erfaring i Kirkens Nødhjelps tjeneste.

– Jeg har lenge kjent Kirkens Nødhjelp som en sterk og tydelig stemme for verdens fattigste. Jeg er stolt av å kunne bidra til Kirkens Nødhjelps viktige arbeid for å redde liv og bekjembe urettferdighet, sier Høybråten.

– Sivilsamfunnet sitter på viktige nøkler til utvikling. Kirkens Nødhjelp er med sin kompetanse og sin tilknytning til verdens kirker en betydelig aktør i humanitær innsats og utvikling. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere for å ta organisasjonen videre i en tid som stiller store krav til omstilling og fleksibilitet, sier Høybråten.

Dagfinn Høybråten er i dag generalsekretær i Nordisk ministerråd. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité. Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ser på fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser.

–Visjonær og lyttende

Høybråten har en klar kirkelig forankring, og har god kjennskap til bistand både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som mangeåring styreleder for Den internasjonale vaksinealliansen (Gavi).

– Med Dagfinn Høybråten får Kirkens Nødhjelp en generalsekretær som har uvanlig tung ledererfaring og som får svært gode skussmål som leder. I tillegg har han et unikt kontaktnett, ikke minst internasjonalt, sier Kjetil Aano, styreleder i Kirkens Nødhjelp.

– Dagfinn Høybråten er både en lyttende og visjonær leder. Vi er overbevist om at han vil være en god leder for Kirkens Nødhjelp i årene framover, og at han vil bildra til å styrke Kirkens Nødhjelps posisjon og omfømme som en diakonal bistandsorganisasjon, sier Aano.

Høybråten tiltrer stillingen 1. april neste år.

Pressekontakt i Kirkens Nødhjelp:
Hege Kristin Ulvin, konst. kommunikasjonssjef
Tlf: 971 72 650

Flere pressebilder

Del innlegget

 
 

Publisert: