Håp i en dråpe vann: Det haster med å unngå en global vannkrise

Jubileumsrapport i anledning 75 årsjubileet til Kirkens Nødhjelp

MicrosoftTeams-image.png

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

Last ned rapporten Håp i en dråpe vann: Det haster med å unngå en global vannkrise (pdf)

Vi står foran en global vannkrise. Hvis vi ikke forvalter verdens mest verdifulle ressurs på en mer effektiv og rettferdig måte risikerer vi at så mange som 5 milliarder mennesker vil bo i områder med kronisk vannmangel i 2050 ifølge FN’s vannrapport for 2022. 

Med ekstremvær følger ødeleggende flom, lengre tørkeperioder og hetebølger som rammer livet på jorden, mennesker, dyr og planter. Vannressurser, under og over jordens overflate, må bli bedre forvaltet for at verden skal tilpasse seg disse stadig mer ekstreme svingningene. En husholdning med tilgang til vann, skal alltid ha tilgang til vann når den trenger det. For mange lokalsamfunn haster det med å ta i bruk nye vannbesparende jordbruksmetoder og innføre lover som hindre forurensing og overforbruk. Vi må klare å håndtere energikrisen, gå over til grønne løsninger, kutte utslipp fra fossilt brensel slik at vi kan nå klimamålet om 1,5 grader og planeten kan heles.   

Vann er en menneskerettighet og det er staters ansvar å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann. Folk skal ha tilgang til tilstrekkelig vann til drikke, matlaging, hygiene og dyrene sine. Vannet skal være rent, og folk skal ikke måtte bruke uforholdsmessige mye penger eller tid for å få tak i nok vann. Skal man kunne si at et hushold har tilgang til vann, så skal det også være jevn tilgang til vann når husholdet trenger det. Først da kan man si at et hushold har tilgang til vann på en verdig måte for et godt liv. Bærekraftsmål nummer 6 – rent vann og sanitær - har definert måltall for tilgang til vann og sanitær som stater kan måle seg mot og sikre tilgang til vann for alle innen 2030.     

Kirkens Nødhjelp oppfordrer norske myndigheter til en mobilisering for et fornyet partnerskap mellom lokalsamfunn, stater, privat sektor og sivilsamfunnet for å få fart på målet om tilgang til vann for alle. Vi ønsker at Norge skal jobbe for at:   

  • Alle stater må realisere sine menneskerettighetsforpliktelser ovenfor sine innbyggere og levere grunnleggende tjenester som vann og sanitær infrastruktur slik at folk kan leve verdige gode liv. 
  • Norge og andre stater må sikre finansiering til å iverksette bærekraftsmål 6 om rent vann og sanitær - og ingen samfunnsgrupper må glemmes.
     
  • Myndigheter og privat sektor må jobbe for en ansvarlig privat sektor som ikke utbytter vannressurser i land med svak regulering mot forurensing og overforbruk. 

  • Myndigheter må forplikte seg til å reversere og dempe de negative effektene av klimaendringene ved å drastisk kutte i utslipp, bevilge midler til klimafinansiering og oppnå Paris avtalen.
     
  • Myndigheter må oppfylle urfolk sine rettigheter i urfolksområder og i forvaltningen av økosystem, beskyttelse av elver, innsjøer og grunnvann. 

 

Publisert: