En verden i krise trenger modige handlinger fra de nordiske landene

I en stadig skjørere verden, der milliarder står overfor konflikt, økt fattigdom, matusikkerhet og klimakatastrofer, oppfordrer vi de nordiske landene til å være forkjempere for en felles og dristig innsats for global solidaritet og bærekraft.

Vi er dypt bekymret over de mange krisene vi alle står overfor, men som hardest rammer de mest sårbare menneskene i verden. Antallet mennesker med behov for utvikling og humanitær bistand er det høyeste siden andre verdenskrig. Dessuten skaper det økte presset på menneskerettigheter, likestilling og demokrati en forverret situasjon i mange land.

Derfor oppfordrer vi de nordiske landene til å styrke samarbeidet og gå sammen for å kjempe for å beskytte verdier som menneskerettigheter, demokrati, likeverd og inkludering, verdier som er sterke i Norden, men som er under enormt press globalt.

Vi oppfordrer de nordiske landene til å være modige og innovative, samt samles om økt, konkret og felles handling for å beskytte disse verdiene. De nordiske landene er allerede dypt forpliktet til menneskerettigheter, demokrati og bærekraft, men det er nødvendig med økt felles innsats. En regelbasert, internasjonal verdensorden, som støtter menneskerettigheter, ansvarlighet og multilateralt samarbeid, er avgjørende å opprettholde, også for de nordiske landene.

Vi oppfordrer også de nordiske landene til å opprettholde et høyt engasjement for utvikling og humanitær bistand, for å sikre at offisiell bistand er av høy kvalitet, forutsigbar og med et sterkt engasjement om å ikke etterlate noen i realiseringen av bærekraftsmålene.

Vi oppfordrer også de nordiske landene til å sikre at globale fellesgoder, som vaksiner, kostnader knyttet til flyktninger og klimafinansiering, finansieres fra tilleggskilder og ikke bistandsbudsjettene. Rike land må være innovative for å sikre mangfold i finansiering for å håndtere nasjonale og globale kriser, med fokus på å engasjere privat sektor. Ellers vil ikke de globale bærekraftsmålene bli oppfylt.

Medlemmer av ACT Alliance Nordic som deltok på møtet var Dan Church Aid (DCA), Finn Church Aid (FCA), ACT Church of Sweden, Norwegian Church Aid (NCA) og Icelandic Church Aid (ICA). ACT Alliance er verdens største nettverk av trosbaserte humanitære aktører.