Kirkens Nødhjelp stanser hjelpearbeid i Sudan

Vi er dypt bekymret for det sudanske folket, som har lidd i mange år.

Sudan.png

Kraftige angrep: Røyk siver opp over boligblokker i Khartoum i Sudan etter kraftige kamper mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF). Foto: AFP/NTB.

Lørdag 15. april brøt det ut en maktkamp mellom hæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF). Kirkens Nødhjelp har vært i Sudan i 50 år med programmer mange steder i landet. På grunn av kamphandlingene i landet har vi stanset hjelpearbeidet i overskuelig fremtid.

Sudan har vært preget av store protester etter at hæren tok makten i landet i oktober 2021. Tre FN-arbeidere er blant de drepte i kamphandlingene de siste dagene.

– Det viser faren ved å bevege seg ute. Flere deler av landet opplever aktive konfliktsituasjoner. Vi har hørt fra alle våre ansatte, og alle er fysisk uskadde, selv om folk er redde og opplever det som en veldig dramatisk situasjon, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp.

Rammer sivilbefolkningen

Sikkerheten til våre ansatte er nå vår fremste prioritet. Våre ansatte har gått i dekning og vi følger nå situasjonen tett for så godt som mulig ivareta deres sikkerhet, opplyser vår landdirektør i Sudan, Dirk Peter Hanekom.

– Det er store humanitære behov i landet fra før, og dette vil gjøre det enda vanskeligere. Men vi kan ikke jobbe under slike omstendigheter. Vi vil gjenoppta arbeidet igjen så snart det er mulig, sier Hanekom.

Utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp legger til at det er store behov som ikke blir dekket når humanitære organisasjoner og myndighetene må stanse sitt arbeid.

– De som dette til sjuende og sist går ut over, er det sudanske folket som igjen får oppleve en svært usikker situasjon, sier Næss-Holm.

Lang historie i Sudan

Våre programmer i Sudan fokuserer på seks temaer: kjønnsbasert vold, vann, sanitær og hygiene, klimasmart landbruk, ernæring og utdanning, helse og kriseberedskap og -respons. Sudan-programmet er et av Kirkens Nødhjelps største.

Sudans historie er full av kriger, tørkekatastrofer og hungersnød. Men når flyktninger fra nabolandene banker på døra, åpner de grensene. I våre 50 år i landet har vi sett hvordan grenser åpnes for folk i nød. Helt siden 1971 har vi vært på bakken, hovedsakelig i sør i det som i dag er Sør-Sudan, tett på konflikter, krig og katastrofer.

Siden den gang har vi spilt en nøkkelrolle i humanitære prosjekter og utvikling i landet. Den største av disse er responsen på krisen i Darfur, som startet i 2004 og fortsatt er her. Kapasiteten til å respondere og resultatene av Kirkens Nødhjelps arbeid har blitt anerkjent fra ulike hold i Sudan, inkludert giverorganisasjoner og ambassader.

Det å samarbeide med sivilsamfunnsaktører er Kirkens Nødhjelps primære tilnærming for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet. Kirkens Nødhjelp har etablert og drevet fram partnerskap med både trosbaserte og ikke-religiøse partnere.

 

Publisert: