Ny rapport: Hvis ikke Norge, hvem?

Mandag 24. april lanserte et nytt ekspertutvalg rapporten “Hvis ikke Norge, hvem?”. Rapporten ser blant annet på nye kilder til klimafinansiering og hvordan både offentlig og privat kapital kan sikre økt internasjonal finansiering av klimatiltak.

MicrosoftTeams-image.png

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

Les hele rapporten her

– Klimakrisen skriker etter lederskap. Mye av jobben kan gjøres av private investeringer og innovasjon. Men for å utløse disse i stor nok skala, trengs også politisk innovasjon. Vi påviser at Norge kan få mye mer ut av sin finansielle styrke. Ingen land er bedre stilt til å skape en global koalisjon for å utløse de massive klimainvesteringene som skal til, sier leder av utvalget og tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Rapporten er skrevet av et utvalg med eksperter innen økonomi, grønn omstilling, bistand og politikk, og er nedsatt av organisasjonene Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Caritas og Flyktninghjelpen. 

Rapporten peker på den situasjonen Norge nå er i, ved at vi ufrivillig tjener store summer på grunn av en krig i Europa. Dette gjør at det nå er mange som ser til Norge for et lederskap når det gjelder å mobilisere nok midler – privat og offentlig – for å finansiere det vi vet må til for å løse klimakrisen. 

Høybråten og Helgesen.JPG

Vidar Helgesen, leder av utvalget overrekker rapporten til Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han tar imot rapporten på vegne av de 6 humanitære organisasjonene som har tatt initiativet til utvalget. Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp.

– Utvalget har levert et solid arbeid der de peker på flere muligheter Norge har til å vise internasjonalt lederskap i å skaffe til veie den klimafinansieringen som trengs for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Vi håper regjeringen lar seg inspirere av dette viktige arbeidet i et år der de globale arenaene for å diskutere klima kommer gjennom hele året, og der verden vil se til de rike landene for lederskap, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.  

Utvalget gir fire hovedanbefalinger for hvordan Norge kan ta et internasjonalt lederskap: 

  1. Norge bør lede an i å etablere en koalisjon av villige land for å utløse private investeringer som reduserer klimagassutslipp: et globalt grønt garantiinitiativ.

  2. Norge bør lede an i å øke og effektivisere de multilaterale bankenes klimainnsats.

  3. Norge bør styrke egne, nasjonale instrumenter for klimainvesteringer.

  4. Norge bør ta initiativ for bedre finansiering av globale klimafond

 

Les hele rapporten her

Utvalgets medlemmer: 

Vidar Helgesen, leder av utvalget, tidligere klima- og miljøminister. 

Thina Saltvedt, sjefanalytiker, Nordea 

Roger Schjerva, samfunnsøkonom, tidligere statssekretær i Finansdepartementet  

Snorre Kverndokk, seniorforsker, Frischsenteret, UiO          

Steffen Kallbekken, forskningsleder, Cicero  

Ottar Mæstad, forsker og direktør for Development Learning Lab  

Naja Møretrø, leder, Changemaker  

Karoline Andaur, generalsekretær, WWF 

Sigrun Aasland, leder i miljøstiftelsen ZERO  

Julie Rødje, leder, Nettverket for rettferdig gjeldspolitikk, (SLUG) 

 

Publisert: