April 2021 - Pakistan

Hva skjedde: Kirkens Nødhjelps hovedkontor mottok i 2020 en klage om påstander om etnisk diskriminering og favorisering av en lokal våre partnere i et prosjektområde.

Hva gjorde vi: Som et resultat av COVID-19-situasjonen og påfølgende reiserestriksjoner, kunne ikke Kirkens Nødhjelp umiddelbart besøke prosjektstedet for en formell undersøkelse av klagen. Oppfølgingen av denne avtalen ble opprinnelig gjort eksternt. Landdirektør, programleder og økonomisjef koordinerte undersøkelsen av dokumenter og rapporter fra den aktuelle partneren.

Kirkens Nødhjelps landkontor la i mai/juni 2020 frem en første rapport til Kirkens Nødhjelps hovedkontor om de fleste bekymringene som ble reist i klagen. Det ble senere enighet om at de få punktene som trengte bekreftelse fra feltnivå ville bli avklart når COVID-19-situasjonen tillot reiser. Etter hvert som reiserestriksjonene ble opphevet undersøkte ledelsen ved landkontorer problemet under et besøk i prosjektområdet i den andre uken i oktober 2020.

Etter en grundig undersøkelse av dokumentasjon, rapporter, intervjuer og feltbesøk har NCA-landkontoret bekreftet at riktige prosedyrer og systemer er på plass og fulgt hos den anklagede partneren. Sakene som er reist i klagen er undersøkt fullt ut, og ledelsen i Kirkens Nødhjelp for Pakistan mener at det ikke er grunn til bekymring for driften av partneren og deres ansatte. Påstandene i klagen ble derfor funnet uten grunnlag.

Hva lærte vi: Saken viste tydelig for oss at jo grundigere en undersøkelse er gjort, selv om det tar tid, spesielt i covid-tider, vil fakta finnes. En informert og korrekt konklusjon ble nådd. Det er viktig at Kirkens Nødhjelp i Pakistan fortsetter å synliggjøre for partnere behovet for å følge alle retningslinjer/praksiser og at Kirkens Nødhjelp gir muligheter til å styrke kapasiteten innen partnerpersonell som håndterer slike saker/prosedyrer.