Desember 2020 – Tanzania

Hva skjedde:

NCA Tanzania gjennomførte monitorering hos en lokal partnere i Tanzania. I løpet av et slikt besøk ble transaksjoner for perioden Jan-Dec 2013 og 2015 undersøkt. Her ble det funnet flere uregelmessigheter.

Hva gjorde vi:

En grundig undersøkelse ble foretatt. Dokumentasjon ble innhentet men tilsammen NOK 337 340 forble udokumentert.  Partnerskapet ble avsluttet og beløpet tilbakebetalt til Norad.

Hva lærte vi:

Tett oppfølgning og tilsyn med partnere er nødvendig for å sørge for korrekt dokumentasjon og for å oppfylle donorkrav.