September 2020 - Malawi

Hva skjedde:

Det konsoliderte årsregnskapet for 2017 for en av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i Malawi inneholdt forbehold fra revisor.

Hva gjorde vi:

Vi satte i gang en internt granskning av forbeholdene og avvik ble funnet.  Vi organiserte så en ekstern granskning (forensic audit) . Basert på funnene i denne granskningen ble oppdraget utvidet til å gjelde også de to tidligere år (2014 og 2015). Resultatet av granskningen var flere funn av korrupsjon og et svakt internkontroll system hos den gjeldende partner. For Norad-støttede prosjekter manglet det dokumentasjon og bilag for et beløp på NOK 375 217. Beløpet har Kirkens Nødhjelp tilbakebetalt til Norad.

Hva lærte vi:

Denne hendelsen understrekte viktigheten av konsoliderte årsregnskap fra våre partnerorganisasjoner. I dette tilfellet gjorde dette kravet det mulig å avdekke korrupsjon.