September 2020 – DRC

Hva skjedde:

I juni 2020 mottok Kirkens Nødhjelp en revisjonsberetning med forbehold fra en av våre partnere i DRC. Utenriksdepartementet ble varslet.

Hva gjorde vi:

Kirkens Nødhjelp igangsatte en granskning/forensic audit av det forbeholdte beløpet.  Konklusjonen av granskningen påviste utilstrekkelig dokumentasjon/underslag på USD 66 095. Beløpet har blitt tilbakebetalt til Utenriksdepartementet og partnersamarbeidet er avsluttet.

Hva lærte vi:

Igjen er betydningen av den årlig revisjon understreket. Videre ga en rask granskning av indikasjonene hurtig avklaring slik at partnersamarbeidet kunne avsluttes før mer skade fant sted.