Kontakt oss i Asia

Afghanistan

Canisius Sovis, landrepresentant
Tlf: +93 70 4788954
E-post: canisius.sovis@nca.no

Margrethe Volden, seksjonsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no

Myanmar

Norwegian Church Aid C/O ACT House, 2nd floor, Bishop Home Compound, No. 44 Pyay Road Dagon Township, Yangon, Myanmar
Tlf:(+95) (0) 11221184 (ext: 200, 201)

Anders Kiabys, landrepresentant
DanChurchAid og Kirkens Nødhjelp
Tlf: +95 (0) 943 029 645
E-post: anki@dca.dk

Margrethe Volden, seksjonsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no

Pakistan

Anne Masterson, landrepresentant
Tlf:
+249 955 898 536
E-post: Anne.Masterson@nca.no

Margrethe Volden, seksjonsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no