Kontakt oss i midtøsten

Palestina og Israel

Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjelps kontor i Jerusalem: 
Building number 96, PO Box 49538
Shu'fat Main Street
East Jerusalem
Tel: + 972(0)2 5 82 56 39

Antony Grange, Country Director
Mobile: +972 5 43 44 65 77
Email: agr@dca.dk

Margrethe Volden, seksjonsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no