kontakt oss i vest-afrika

Sahel (Mali og Burkina Faso)

AEN Afrique de l’Ouest BP 8031 Badala Ouest, Rue 113 Porte 224, Bamako, République du Mali
Tlf: +223 20 22 51 50

Landdirektør

Anne Cathrine Seland
Tlf: (+223) 76 40 28 09

E-post: Anne.Cathrine.Seland@nca.no

Seksjonsleder

Marianne Opheim Sampo
Tlf: +47 934 05 816
E-post: mao@nca.no

 

NIGERIA

Stefan Jansen, landdirektør
E-post: Stefan.Jansen@nca.no
Tel: +9647508725592

Marianne Opheim Sampo, seksjonsleder
Tlf: +47 934 05 816
E-post: Marianne.Opheim.Sampo@nca.no