Hellige skoger

Mer enn ¾ av verdens biologiske mangfold holder til i skogene. I tillegg fungerer skog og trær som en kilde til mat, medisin og brensel for mer enn en milliard mennesker. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer.

6q5b2962.jpg

I en rapport fra økologer ved Crowter Lab framgår det at planting av skog er det mest effektive og eneste realistiske tiltaket for holde 1,5 graders-målet samt å sikre naturmangfoldet mot klimaendringer. 

I et land hvor mesteparten av skogen er borte, må nye trær plantes ved gamle trær for at de skal klare seg. Ved hver av de ortodokse kirkene i Etiopia finnes det en kirkeskog: 35 000 grønne lunger av skog i et ellers tørt landskap. Noen av trærne anslås å være 1500 år gamle. Sammen med våre lokale partnere, planter Kirkens Nødhjelp nye trær for å utvide og koble disse skogene sammen. 

Nanoteknologien gjør at mennesket kan kopiere naturen, og kan forstå mekanismene som styrer naturens løsninger. Mennesket har derfor kommet langt i å etterligne naturens egne prinsipper. Fotosyntesen er kjent i formelen 6 CO2 (karbondioksid)+ 12 H2O (vann) ⇒ C6H12O6 (sukker) + 6 O2 (oksygen) + 6 H2O. Kunstig fotosyntese er kostnadseffektive kjemiske metoder for å etterligne delreaksjoner i plantenes fotosyntese, men man har ennå ikke har helt forstått hva som skjer naturlig i treet. Vi produserer solcellepaneler som lagrer solenergi i form av elektroner i batterier, men kunstig fotosyntese klarer fremdeles ikke lage syntetiske erstatninger for blad. Trær kan ikke kopieres. 

Hvert tre er derfor en gave til planeten vår, en gave som motvirker effekter fra klimaendringer og sikrer planter og menneskeliv. En gave som vil vokse seg større, fornye seg og blir viktigere år for år. 

Les mer

Det spirer et håp i Abrahams hage. Bistandsaktuelt har skrevet om prosjektet med de hellige skogene:  

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/kirker-og-moskeer-skal-sammen-gjore-etiopia-gront/ 

Å IKKE SE SKOGEN FOR BARE TRÆR 
https://www.kirkensnodhjelp.no/nyheter/kirkens-nodhjelps-blogg/2019/a-ikke-se-skogen-for-bare-trar/