Klimatilpasning

Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming.

kebele2.jpg

Effektene av klimaendringer rammer fattige land hardest, og de rammer i form av dårligere avlinger, økt havnivå og ekstreme værfenomen. Situasjonen krever at det handles nå! 

Som et industrialisert land og gjennom vår oljeindustri, er Norge en betydelig bidragsyter til klimaendringene. Vi i Kirkens Nødhjelp mener derfor det er rettferdig at vi er ansvarlige for å kutte utslippene våre, samtidig som vi hjelper dem som er negativt påvirket av klimaendringene. Kirkens Nødhjelp jobber derfor både med klimatilpasning og katastrofeforebygging på både lokalt og nasjonalt nivå. 

Motstandsdyktige samfunn som tåler klimaendringer, er målet for dette programmet. Ved å fokusere på klimaresistens søker KN å støtte lokalsamfunn for å forbedre deres beredskap, respons og utvinning fra klimarelaterte hendelser gjennom lokale strukturer, for eksempel innsatsgrupper fra samfunnet. 

Dette gjøres gjennom tre primære typer tiltak: 1. opplæring og kompetansebygging; 2. Grasrot-strukturer og felleskapsoppgaver; 3. infrastruktur for å redusere virkningen av farer. 

KN styrker sivilsamfunnet på tvers og fremmer eierskap ved å legge vekt på deltakelse på alle nivåer, fra grasrotorganisasjonene, til nasjonale og lokale myndigheter. 

 Les mer

Etiopia

" Etter at de dro, ble alt ødelagt ", sier Etaferahu Tadesse, en bonde fra Washa i Ankober ettter en gresshoppsinvasjon ødela avlingene. 

Se filmen på engelsk her: https://fb.watch/7JCJVd_jE-/ 

Malawi

Malawi er et av verdens fattigste land, og befolkningen er under kontinuerlig press fra klimatrusler som flom og tørke. Sult og fattigdom øker som følge av Covid -krisen. FN advarer at vi kan stå overfor den verste matkrisen på over 50 år. Umiddelbare tiltak for å finne bedre løsninger på disse utfordringene er nødvendig. 

Med våre partnere Utenriksdepartementet, Utviklingsfondet, NMBU og våre malawiske partnere har vi inngått en avtale om å styrke landbrukssektoren i Malawi med nye metoder, forskning og innovasjon. Målet er å nå 180 000 småbønder. 

Sammen skal vi bidra til å styrke lokale matsystemer og legge til rette for bærekraftig jordbruk som vil gi vekst i sektoren, øke bøndenes inntekter og motvirke sult. I dag er matsikkerheten lav i Malawi, men ved å styrke lokale matsystemer vil jordbruket bli mer robust og motstandsdyktig mot klimaendringer. 

For å løse matkrisen verden står overfor, mener vi det er avgjørende å ha en helhetlig tilnærming, og at flere sektorer, institusjoner og land går sammen om å løse utfordringene.